หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลแม่จัน ประกาศนโยบายและมาตรการการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดจำนวน 121 รายการ 7 มีนาคม 2562
แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 โรงพยาบาลแม่จัน 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่จัน 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน โรงพยาบาลแม่จัน 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
รับประเมินหน่วยไตเทียม 23 พฤษภาคม 2562
                    วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลแม่จัน รับการประเมินหน่วยไตเทียม จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ต...
วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 14 พฤษภาคม 2562
                     วันที่ 14พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน โดยคุณพรศิลป์ อุปนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน เปิดงานสัปดาห์วันพย...
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา 26 มีนาคม 2562
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 26 มีนาคม 2562
ผังการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 16 มีนาคม 2562
แผนผังการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน 16 มีนาคม 2562
ผังกระบวนการทำงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน 16 มีนาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ทำเนียบบุคลากร
นายสุรชัย  ปิยวรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน
หน่วยงานภายใน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง