หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลแม่จัน ประกาศนโยบายและมาตรการการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดจำนวน 121 รายการ 7 มีนาคม 2562
แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 โรงพยาบาลแม่จัน 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่จัน 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน โรงพยาบาลแม่จัน 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายอคิลิคพิมพ์หมายเลข จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องทิ้งเข็มใบเล็ก ๐.๕ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 14 พฤษภาคม 2562
                     วันที่ 14พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน โดยคุณพรศิลป์ อุปนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน เปิดงานสัปดาห์วันพย...
วันพยาบาลสากล 2562 13 พฤษภาคม 2562
                    กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน ขอเชิญผู้รับบริการร่วมกิจกรรม วันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 พฤษาคม 2562 ณ ลานOPD ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน  ...
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา 26 มีนาคม 2562
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 26 มีนาคม 2562
ผังการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 16 มีนาคม 2562
แผนผังการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน 16 มีนาคม 2562
ผังกระบวนการทำงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน 16 มีนาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ทำเนียบบุคลากร
นายสุรชัย  ปิยวรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน
หน่วยงานภายใน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง