หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร
                    วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 . นายแพทย์สุรชัย ปิยวรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่จัน ร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายอำเภอแม่จันป็นประธานพร้อมกับส่วนกลางและร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน 
6 พฤษภาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด