หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
ข้าราชการใหม่ศึกษาดูงาน
                    วันที่ 30 พฤกษภาคม 2562 โรงพยาบาลแม่จัน รับข้าราชการใหม่ เภสัชกรศึกษาดูงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลแม่จัน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
30 พฤษภาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด