หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
รับมอบใบประกาศรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accrediation ครั้งที่ 3 งาน HA Forum
                    

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน และตัวแทนคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการทีมนำโรงพยาบาลแม่จัน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี  ในการนี้ โรงพยาบาลแม่จัน ยังได้รับมอบใบประกาศรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accrediation ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล


13 มีนาคม 2558
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 23 พฤศจิกายน 2560
รับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 22 พฤศจิกายน 2560
นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงรายและคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 17 พ.ย.2560 20 พฤศจิกายน 2560
re-accreditation ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
Big Cleaning Day 20 พฤศจิกายน 2560