หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562
                    โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 (ซ้อมพื้นที่จริง) วันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริเวณ หอผู้ป่วยศัลยกรรม-ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น โรงพยาบาลแม่จัน
27 สิงหาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด