หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
มอบตู้กดน้ำร้อน-เย็น
                    
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คุณสมชาย ปุณยฤทัยพงศ์ และครอบครัว มอบตู้กดน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง
ให้กับโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย เพื่อให้โรงพยาบาลแม่จันได้นำไปใช้ในการให้บริการผู้ป่วยและผู้รับบริการต่อไป รับมอบโดย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่จัน ด้วยความขอบคุณ... จากโรงพยาบาลแม่จัน
30 สิงหาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงราย 22 กุมภาพันธ์ 2564
"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" 18 พฤศจิกายน 2563
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
lecture (กิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง จากโรงพยาบาลราชวิถี) 23 กรกฎาคม 2563
รับการประเมินมาตรฐานงานสุขภาพจิต/จิตเวช รพ.ชุมชน 26 กุมภาพันธ์ 2563