หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
มอบตู้กดน้ำร้อน-เย็น
                    
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คุณสมชาย ปุณยฤทัยพงศ์ และครอบครัว มอบตู้กดน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง
ให้กับโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย เพื่อให้โรงพยาบาลแม่จันได้นำไปใช้ในการให้บริการผู้ป่วยและผู้รับบริการต่อไป รับมอบโดย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่จัน ด้วยความขอบคุณ... จากโรงพยาบาลแม่จัน
30 สิงหาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
รับการประเมินมาตรฐานงานสุขภาพจิต/จิตเวช รพ.ชุมชน 26 กุมภาพันธ์ 2563
ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 14 กุมภาพันธ์ 2563
โรงพยาบาลแม่จัน รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมการจัดการเครือข่ายสูติ-นรีเวชกรรม 29 มกราคม 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพโดยใช้ประโยชน์จาก Service Profile ของหน่วยงานทางคลินิกและงานสนับสนุนบริการ” 20 มกราคม 2563