หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562
                    
เราจะก้าวเดินร่วมกัน เพื่อสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลง ในโรงพยาบาลของเรา ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนร่วมกันได้อย่างไร ? ...ร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นหนึ่งเดียวกันบนเส้นทางมาตรฐาน HA และมิติทางด้านจิตใจ SHA มาขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อพัฒนาและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง... แล้วพบกันในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลแม่จัน

3 กันยายน 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
แจ้งปิดปรับปรุง ระบบโทรศัพท์ รพ.แม่จัน 5 มีนาคม 2564
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงราย 22 กุมภาพันธ์ 2564
"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" 18 พฤศจิกายน 2563
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
lecture (กิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง จากโรงพยาบาลราชวิถี) 23 กรกฎาคม 2563