หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
ประชุมเวชระเบียน
                    การประชุมเชิงปฏิบัติการมาตราฐานการบันทึกเวชระเบียน โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ใจคำวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่จัน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของโรงพยาบาลแม่จันและเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของโรงพยาบาลแม่จัน วันที่ 3-4 กันยายน 2562 ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน
4 กันยายน 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
lecture (กิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง จากโรงพยาบาลราชวิถี) 23 กรกฎาคม 2563
รับการประเมินมาตรฐานงานสุขภาพจิต/จิตเวช รพ.ชุมชน 26 กุมภาพันธ์ 2563
ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 14 กุมภาพันธ์ 2563
โรงพยาบาลแม่จัน รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมการจัดการเครือข่ายสูติ-นรีเวชกรรม 29 มกราคม 2563