หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562
                    
มหกรรมคุณภาพ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Change & Collaboration for Sustainability” หัวข้อ “ผสานคน ผสานงาน สู่การขับเคลื่อนบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ”พบกับการบรรยาย หัวข้อ “หนึ่งเป้าหมาย หลายเส้นทาง สู่จิตวิญญาณในการทำงาน” โดย อ.ดวงสมร บุญผดุง(ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.) และ ทพ.วีระ อิสระธานันท์
และบรรยาย หัวข้อ “เรื่องยากแต่ทำได้ สร้างความเข้าใจ แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อน 2P Safety Maechan Hospital” โดย พว.วราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานแต่ละหน่วยงาน วันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลแม่จัน จัดโดย..ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลแม่จัน
8 กันยายน 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
รับการประเมินมาตรฐานงานสุขภาพจิต/จิตเวช รพ.ชุมชน 26 กุมภาพันธ์ 2563
ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 14 กุมภาพันธ์ 2563
โรงพยาบาลแม่จัน รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมการจัดการเครือข่ายสูติ-นรีเวชกรรม 29 มกราคม 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพโดยใช้ประโยชน์จาก Service Profile ของหน่วยงานทางคลินิกและงานสนับสนุนบริการ” 20 มกราคม 2563