หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562
                    
มหกรรมคุณภาพ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Change & Collaboration for Sustainability” หัวข้อ “ผสานคน ผสานงาน สู่การขับเคลื่อนบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ”พบกับการบรรยาย หัวข้อ “หนึ่งเป้าหมาย หลายเส้นทาง สู่จิตวิญญาณในการทำงาน” โดย อ.ดวงสมร บุญผดุง(ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.) และ ทพ.วีระ อิสระธานันท์
และบรรยาย หัวข้อ “เรื่องยากแต่ทำได้ สร้างความเข้าใจ แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อน 2P Safety Maechan Hospital” โดย พว.วราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานแต่ละหน่วยงาน วันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลแม่จัน จัดโดย..ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลแม่จัน
8 กันยายน 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
แจ้งปิดปรับปรุง ระบบโทรศัพท์ รพ.แม่จัน 5 มีนาคม 2564
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงราย 22 กุมภาพันธ์ 2564
"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" 18 พฤศจิกายน 2563
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
lecture (กิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง จากโรงพยาบาลราชวิถี) 23 กรกฎาคม 2563