หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
ตลาดนัดสุขภาพ
                    

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน เครือข่ายโรงพยาบาลแม่จัน จัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ มีการให้การตรวจสุขภาพ ให้ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์ อาทิทันตกรรม การแพทย์แผนไทย หมอครอบครัว งานจิตเวชและให้คำปรึกษา ด้านเภสัชกรรม เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ด้านโภชนการ เป็นต้น และกิจกรรมจากชุมชน โรงเรียน
อสม.ในตำบลแม่จัน โดยมีปลัดอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ได้แสดงมุทิตาจิตแด่ คุณอัญชัญ เกียรติพรศักดา หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน ในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2562

1 ตุลาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
รับการประเมินมาตรฐานงานสุขภาพจิต/จิตเวช รพ.ชุมชน 26 กุมภาพันธ์ 2563
ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 14 กุมภาพันธ์ 2563
โรงพยาบาลแม่จัน รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมการจัดการเครือข่ายสูติ-นรีเวชกรรม 29 มกราคม 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพโดยใช้ประโยชน์จาก Service Profile ของหน่วยงานทางคลินิกและงานสนับสนุนบริการ” 20 มกราคม 2563