หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
ตลาดนัดสุขภาพ
                    

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน เครือข่ายโรงพยาบาลแม่จัน จัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ มีการให้การตรวจสุขภาพ ให้ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์ อาทิทันตกรรม การแพทย์แผนไทย หมอครอบครัว งานจิตเวชและให้คำปรึกษา ด้านเภสัชกรรม เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ด้านโภชนการ เป็นต้น และกิจกรรมจากชุมชน โรงเรียน
อสม.ในตำบลแม่จัน โดยมีปลัดอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ได้แสดงมุทิตาจิตแด่ คุณอัญชัญ เกียรติพรศักดา หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน ในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2562

1 ตุลาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงราย 22 กุมภาพันธ์ 2564
"กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" 18 พฤศจิกายน 2563
วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
lecture (กิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง จากโรงพยาบาลราชวิถี) 23 กรกฎาคม 2563
รับการประเมินมาตรฐานงานสุขภาพจิต/จิตเวช รพ.ชุมชน 26 กุมภาพันธ์ 2563