หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
                    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแม่จัน เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรี ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
17 ตุลาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด