หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่จัน
                    วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1, นพ.ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ,นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย โดยมี นพ.รัฐกานต์ ปาระมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จันพร้อมคณะให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของโรงพยาบาล
24 ธันวาคม 2564
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 30 มิถุนายน 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง และการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน 28 มีนาคม 2565
มหกรรมคุณภาพ รพ.แม่จัน ประจำปี 2565 28 มีนาคม 2565
เปิดศูนย์ผ่าตัดตาโรงพยาบาลแม่จัน และเครือข่ายจักษุ จังหวัดเชียงราย 24 กุมภาพันธ์ 2565
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 24 กุมภาพันธ์ 2565