หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
Nurse Development : Towards New Era of Effective Management
                    โรงพยาบาลแม่จัน โดย นพ.รัฐกานต์ ปาระมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน พร้อม พว.วราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล ให้การต้อนรับและนำเสนอให้กับ คณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตร“ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 11 (Nurse Development : Towards New Era of Effective Management) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริหารงานด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลแม่จัน วันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน
5 มกราคม 2565
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
มอบใบประกาศเกียรติคุณความดีให้กับบุคลากรและหน่วยงาน ที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ 19 มกราคม 2565
โรงพยาบาลแม่จัน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) 24 ธันวาคม 2564
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่จัน 24 ธันวาคม 2564
การตรวจสอบผลการตรวจและคำแนะนำหลังตรวจ COVID 19 19 เมษายน 2564
แจ้งปิดปรับปรุง ระบบโทรศัพท์ รพ.แม่จัน 5 มีนาคม 2564