หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
มอบใบประกาศเกียรติคุณความดีให้กับบุคลากรและหน่วยงาน ที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ
                    
โรงพยาบาลแม่จัน มอบใบประกาศเกียรติคุณความดีให้กับบุคลากรและหน่วยงาน ที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ และทุ่มเท ดูแลเอาใจใส่ และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้รับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 มอบโดย นพ.รัฐกานต์ ปาระมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน โดยมีศูนย์คุณภาพ รพ.แม่จัน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มอบให้แก่
-นพ.ปิยะณัฐ ธนัญชัย อายุรแพทย์ กลุ่มงานการแพทย์
-นางเยาวลักษณ์ ไชยยศ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
-งานสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา กลุ่มงานการพยาบาล
-หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5,6 กลุ่มงานการพยาบาล
วันที่ 13 มกราคม 2565
19 มกราคม 2565
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง และการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน 28 มีนาคม 2565
มหกรรมคุณภาพ รพ.แม่จัน ประจำปี 2565 28 มีนาคม 2565
เปิดศูนย์ผ่าตัดตาโรงพยาบาลแม่จัน และเครือข่ายจักษุ จังหวัดเชียงราย 24 กุมภาพันธ์ 2565
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 24 กุมภาพันธ์ 2565
Nurse Development : Towards New Era of Effective Management 5 มกราคม 2565