หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน
                    พระอาจารย์วาสุกรี สุทธนาโค 
นพ.สมชัย-นางดรุณี ตั้งพร้อมพันธ์ พร้อมครอบครัว 
นายจักษพล-นางจุไรรัตน์ นาคแก้ว พร้อมครอบครัว 
กลุ่มกัลยาณมิตร ร้านฉัตรทอง บริษัทศีลุตม์ จำกัด
มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน มูลค่า 187600 บาท 
รับมอบโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จันพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ รพ.แม่จัน ด้วยความขอบคุณ โรงพยาบาแม่จัน
8 ธันวาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด