หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
รับบริจาคสมสบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์
                    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ,คุณวาทิต วงศ์สุรไกร ร่วมบริจาค 5,000 บาท ,เจ้าหน้าที่บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ร่วมบริจาค 3,867 บาท เพื่อสมสบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่จัน โดยมีผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลแม่จัน รับมอบ 
ด้วยความขอบคุณ จากโรงพยาบาลแม่จัน
8 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด