หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. รับประเมินหน่วยไตเทียม 23 พฤษภาคม 2562
2. วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 14 พฤษภาคม 2562
3. วันพยาบาลสากล 2562 13 พฤษภาคม 2562
4. ปลูกต้นไม้ 8 พฤษภาคม 2562
5. รับการประเมินโรงพยาบาล green and clean และอาหารปลอดภัย 7 พฤษภาคม 2562
6. ร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร 6 พฤษภาคม 2562
7. รับการเยี่ยมให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบ HAIT 3 พฤษภาคม 2562
8. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร MCHA002 :การเขียนแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาต่อเนื่องฯ 2 พฤษภาคม 2562
9. อบรมพระคิลานุปักฐาก (พระ อสว.) อำเภอแม่จัน 26 เมษายน 2562
10. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 26 เมษายน 2562
11. สระเกล้าดำหัว นายอำเภอแม่จัน 24 เมษายน 2562
12. อบรมคลินิคเด็กฟันดี 24 เมษายน 2562
13. รับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลแม่สาย 23 เมษายน 2562
14. ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานใหม่กับการเรียนรู้นำลงสู่การปฏิบัติ ทีมนำ PCT 23 เมษายน 2562
15. พิธีสระเกล้าดำหัว บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 22 เมษายน 2562
16. ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในวันสงกรานต์ 22 เมษายน 2562
17. ประชุมคณะทำงานพระคิลานุปัฎฐาก 19 เมษายน 2562
18. รดน้ำดำหัว ขอพร พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ อำเภอแม่จัน 18 เมษายน 2562
19. มอบเครื่องฟอกอากาศ 17 เมษายน 2562
20. ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 11 เมษายน 2562
21. ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตรายลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2562 10 เมษายน 2562
22. มอบหน้ากากอนามัย N95 9 เมษายน 2562
23. เจ้าหน้าที่จาก ประเทศพม่าและกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน 29 มีนาคม 2562
24. รพ.ปางะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพ(HA) 29 มีนาคม 2562
25. ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลแม่จัน 28 มีนาคม 2562
26. รับการเยี่ยมการรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรคเอชไอวี 28 มีนาคม 2562
27. มอบเงินสนับสนุน 28 มีนาคม 2562
28. โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 27 มีนาคม 2562
29. ประชุมQA โซน 4 26 มีนาคม 2562
30. ตรวจราชการ นิเทศงาน ประจำปี2562 26 มีนาคม 2562
31. มอบเครื่องมือแพทย์ 26 มีนาคม 2562
32. โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน รพ.แม่จัน 26 มีนาคม 2562
33. โฮงยาไทยสัญจร Intermediate Care 20 มีนาคม 2562
34. กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 19 มีนาคม 2562
35. ประชุมคณะกรรมการองค์กรวิชาชีพการพยาบาล 15 มีนาคม 2562
36. โครงการพัฒนาระบบบริการชาวต่างชาติ 14 มีนาคม 2562
37. 14 มีนาคม "วันไตโลก" (World Kidney Day) 13 มีนาคม 2562
38. ร่วมว่างพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่พรศรี อยู่สุข 13 มีนาคม 2562
39. พิธีเปิดอาคารพักคอยผู้ป่วย จิระสีโร ตรีวิศวเวทย์ ช.การช่าง อุปถัมภ์ 12 มีนาคม 2562
40. อบรมเชิงปฎิบัติการการทำฟันเทียมทั้งปาก ระดับอำเภอ 4 มีนาคม 2562
1234