หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. รับพระภิกษุสงฆ์ นิสิตจาก คณะพระพุทธศาสนา 11 กันยายน 2562
2. "คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก" 9 กันยายน 2562
3. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562 8 กันยายน 2562
4. ประชุมเวชระเบียน 4 กันยายน 2562
5. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562 3 กันยายน 2562
6. มอบตู้กดน้ำร้อน-เย็น 30 สิงหาคม 2562
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปแผนงาน/โครงการ ปี 2562 28 สิงหาคม 2562
8. ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 27 สิงหาคม 2562
9. ประชุมเตรียมซ้อมแผนอัคคีภัย 2562 16 สิงหาคม 2562
10. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายและพัฒนาระบบบริการสาขาดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 16 สิงหาคม 2562
11. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 15 สิงหาคม 2562
12. รับการตรวจสอบภายใน 14 สิงหาคม 2562
13. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 14 สิงหาคม 2562
14. ประชุมทีมนำคุณภาพ 8 สิงหาคม 2562
15. ประชุมทีมกรรมการ ENV (เตรียมซ้อมแผนอัคคีภัย) 7 สิงหาคม 2562
16. เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสูติกรรม- นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม 7 สิงหาคม 2562
17. รับคณะศึกษาจากโรงพยาบาลแม่ลาว 31 กรกฎาคม 2562
18. รับคณะศึกษาดูงาน Focus charting จากโรงพยาบาลไชยปราการ 31 กรกฎาคม 2562
19. รับมอบถุงผ้า 24 กรกฎาคม 2562
20. ข่าวเปิดรับสมัครงานวิ่ง 19 กรกฎาคม 2562
21. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 5 กรกฎาคม 2562
22. บริจาคเงินสบทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 4 กรกฎาคม 2562
23. รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 1 กรกฎาคม 2562
24. มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 27 มิถุนายน 2562
25. “ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ สีเขียวภายใน รพ.” 18 มิถุนายน 2562
26. โครงการความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากในประชากรไทยวัยทำงาน ยุค 4.0 11 มิถุนายน 2562
27. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน 6 มิถุนายน 2562
28. รับการประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารฯ 5 มิถุนายน 2562
29. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 มิถุนายน 2562
30. 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562
31. ข้าราชการใหม่ศึกษาดูงาน 30 พฤษภาคม 2562
32. ทีมสถาปนิก กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมอาคารภายใน โรงพยาบาลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 29 พฤษภาคม 2562
33. รับประเมินหน่วยไตเทียม 23 พฤษภาคม 2562
34. วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 14 พฤษภาคม 2562
35. วันพยาบาลสากล 2562 13 พฤษภาคม 2562
36. ปลูกต้นไม้ 8 พฤษภาคม 2562
37. รับการประเมินโรงพยาบาล green and clean และอาหารปลอดภัย 7 พฤษภาคม 2562
38. ร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร 6 พฤษภาคม 2562
39. รับการเยี่ยมให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบ HAIT 3 พฤษภาคม 2562
40. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร MCHA002 :การเขียนแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาต่อเนื่องฯ 2 พฤษภาคม 2562
12345