หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. รับประเมินองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 8 พฤศจิกายน 2562
2. บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 25 ตุลาคม 2562
3. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2562
4. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562
5. วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2562
6. รับบริจาคเงิน 18 ตุลาคม 2562
7. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 17 ตุลาคม 2562
8. พิธีวางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2562 13 ตุลาคม 2562
9. 15 ตุลาคม "วันล้างมือโลก" 10 ตุลาคม 2562
10. โรงพยาบาลแม่จัน สนับสนุน ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด 7 ตุลาคม 2562
11. CPR สัญจร 2562 1 ตุลาคม 2562
12. มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลแม่จัน 1 ตุลาคม 2562
13. ตลาดนัดสุขภาพ 1 ตุลาคม 2562
14. "ร้อยรัก..ร้อยดวงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน " 1 ตุลาคม 2562
15. ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 1 ตุลาคม 2562
16. รับพระภิกษุสงฆ์ นิสิตจาก คณะพระพุทธศาสนา 11 กันยายน 2562
17. "คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก" 9 กันยายน 2562
18. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562 8 กันยายน 2562
19. ประชุมเวชระเบียน 4 กันยายน 2562
20. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562 3 กันยายน 2562
21. มอบตู้กดน้ำร้อน-เย็น 30 สิงหาคม 2562
22. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปแผนงาน/โครงการ ปี 2562 28 สิงหาคม 2562
23. ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 27 สิงหาคม 2562
24. ประชุมเตรียมซ้อมแผนอัคคีภัย 2562 16 สิงหาคม 2562
25. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายและพัฒนาระบบบริการสาขาดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 16 สิงหาคม 2562
26. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 15 สิงหาคม 2562
27. รับการตรวจสอบภายใน 14 สิงหาคม 2562
28. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 14 สิงหาคม 2562
29. ประชุมทีมนำคุณภาพ 8 สิงหาคม 2562
30. ประชุมทีมกรรมการ ENV (เตรียมซ้อมแผนอัคคีภัย) 7 สิงหาคม 2562
31. เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสูติกรรม- นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม 7 สิงหาคม 2562
32. รับคณะศึกษาจากโรงพยาบาลแม่ลาว 31 กรกฎาคม 2562
33. รับคณะศึกษาดูงาน Focus charting จากโรงพยาบาลไชยปราการ 31 กรกฎาคม 2562
34. รับมอบถุงผ้า 24 กรกฎาคม 2562
35. ข่าวเปิดรับสมัครงานวิ่ง 19 กรกฎาคม 2562
36. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 5 กรกฎาคม 2562
37. บริจาคเงินสบทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 4 กรกฎาคม 2562
38. รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 1 กรกฎาคม 2562
39. มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 27 มิถุนายน 2562
40. “ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ สีเขียวภายใน รพ.” 18 มิถุนายน 2562
12345