หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. รับการเประเมินERคุณภาพ 11 กรกฎาคม 2561
2. บรรยายวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วย Palliative care 10 กรกฎาคม 2561
3. รับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 กรกฎาคม 2561
4. อบรมอนามัยโรงเรียน 8 มิถุนายน 2561
5. รับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 28 พฤษภาคม 2561
6. วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 17 พฤษภาคม 2561
7. รับคณะศึกษาดูงาน รพ.มะเร็งลำปาง 17 พฤษภาคม 2561
8. คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลมหาสารคาม 3 พฤษภาคม 2561
9. พิธีสูมาคาราวะ สระเกล้าดำหัว สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 27 เมษายน 2561
10. รดน้ำดำหัว ขอพร 27 เมษายน 2561
11. สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร 27 เมษายน 2561
12. ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร พระอาจารย์ 24 เมษายน 2561
13. ประชุมคณะกรรมการ คปสอ.แม่จัน-แม่ฟ้าหลวง 2/2561 24 เมษายน 2561
14. วันจักรี 2561 17 เมษายน 2561
15. ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตรายลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 17 เมษายน 2561
16. รับคณะดูงานจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงฯ 2 มีนาคม 2561
17. ประชุมปรับมาตราฐานการสำรวจสภาวะช่องปาก 5 กุมภาพันธ์ 2561
18. อบรมพัฒนาสมรรนะผู้บริหารทางการพยาบาล 5 กุมภาพันธ์ 2561
19. รับมอบเครื่องฟอกไต จำนวน 2 เครื่อง 5 กุมภาพันธ์ 2561
20. เปิดป้ายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 5 มกราคม 2561
21. ทำบุญตักบาตร 42 ปี โรงพยาบาลแม่จัน 5 มกราคม 2561
22. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 5 มกราคม 2561
23. ก้าวคนละก้าว 29 ธันวาคม 2560
24. รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงแสน 18 ธันวาคม 2560
25. จับมือไว้ แล้วไปวิ่งด้วยกัน 12 ธันวาคม 2560
26. มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน 8 ธันวาคม 2560
27. ก้าวคนละก้าว 8 ธันวาคม 2560
28. รับคณะศึกษาดูงาน รพ.โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 30 พฤศจิกายน 2560
29. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 23 พฤศจิกายน 2560
30. รับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 22 พฤศจิกายน 2560
31. นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงรายและคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 17 พ.ย.2560 20 พฤศจิกายน 2560
32. re-accreditation ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
33. Big Cleaning Day 20 พฤศจิกายน 2560
34. รับการประเมินสภาเทคนิคการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
35. ทีมนำพบเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับการ Re-acc ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
36. หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 20 พฤศจิกายน 2560
37. วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 20 พฤศจิกายน 2560
38. พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ฯ 20 พฤศจิกายน 2560
39. โครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
40. มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 17 พฤศจิกายน 2560
123