หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2561 5 กันยายน 2561
2. ทันตแพทย์ใช้ทุนปี2561 23 สิงหาคม 2561
3. ประชุมส่วนราชการอำเภอแม่จัน 9 สิงหาคม 2561
4. พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 120 เตียง รมแพทย์แผนไทย 26 กรกฎาคม 2561
5. รับการเประเมินERคุณภาพ 11 กรกฎาคม 2561
6. บรรยายวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วย Palliative care 10 กรกฎาคม 2561
7. รับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 กรกฎาคม 2561
8. อบรมอนามัยโรงเรียน 8 มิถุนายน 2561
9. รับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 28 พฤษภาคม 2561
10. วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 17 พฤษภาคม 2561
11. รับคณะศึกษาดูงาน รพ.มะเร็งลำปาง 17 พฤษภาคม 2561
12. คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลมหาสารคาม 3 พฤษภาคม 2561
13. พิธีสูมาคาราวะ สระเกล้าดำหัว สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 27 เมษายน 2561
14. รดน้ำดำหัว ขอพร 27 เมษายน 2561
15. สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร 27 เมษายน 2561
16. ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร พระอาจารย์ 24 เมษายน 2561
17. ประชุมคณะกรรมการ คปสอ.แม่จัน-แม่ฟ้าหลวง 2/2561 24 เมษายน 2561
18. วันจักรี 2561 17 เมษายน 2561
19. ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตรายลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 17 เมษายน 2561
20. รับคณะดูงานจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงฯ 2 มีนาคม 2561
21. ประชุมปรับมาตราฐานการสำรวจสภาวะช่องปาก 5 กุมภาพันธ์ 2561
22. อบรมพัฒนาสมรรนะผู้บริหารทางการพยาบาล 5 กุมภาพันธ์ 2561
23. รับมอบเครื่องฟอกไต จำนวน 2 เครื่อง 5 กุมภาพันธ์ 2561
24. เปิดป้ายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 5 มกราคม 2561
25. ทำบุญตักบาตร 42 ปี โรงพยาบาลแม่จัน 5 มกราคม 2561
26. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 5 มกราคม 2561
27. ก้าวคนละก้าว 29 ธันวาคม 2560
28. รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงแสน 18 ธันวาคม 2560
29. จับมือไว้ แล้วไปวิ่งด้วยกัน 12 ธันวาคม 2560
30. มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน 8 ธันวาคม 2560
31. ก้าวคนละก้าว 8 ธันวาคม 2560
32. รับคณะศึกษาดูงาน รพ.โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 30 พฤศจิกายน 2560
33. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 23 พฤศจิกายน 2560
34. รับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 22 พฤศจิกายน 2560
35. นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงรายและคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 17 พ.ย.2560 20 พฤศจิกายน 2560
36. re-accreditation ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
37. Big Cleaning Day 20 พฤศจิกายน 2560
38. รับการประเมินสภาเทคนิคการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
39. ทีมนำพบเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับการ Re-acc ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
40. หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 20 พฤศจิกายน 2560
123