หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. เปิดป้ายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 5 มกราคม 2561
2. ทำบุญตักบาตร 42 ปี โรงพยาบาลแม่จัน 5 มกราคม 2561
3. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 5 มกราคม 2561
4. ก้าวคนละก้าว 29 ธันวาคม 2560
5. รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงแสน 18 ธันวาคม 2560
6. จับมือไว้ แล้วไปวิ่งด้วยกัน 12 ธันวาคม 2560
7. มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน 8 ธันวาคม 2560
8. ก้าวคนละก้าว 8 ธันวาคม 2560
9. รับคณะศึกษาดูงาน รพ.โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 30 พฤศจิกายน 2560
10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 23 พฤศจิกายน 2560
11. รับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 22 พฤศจิกายน 2560
12. นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงรายและคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 17 พ.ย.2560 20 พฤศจิกายน 2560
13. re-accreditation ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
14. Big Cleaning Day 20 พฤศจิกายน 2560
15. รับการประเมินสภาเทคนิคการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
16. ทีมนำพบเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับการ Re-acc ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
17. หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 20 พฤศจิกายน 2560
18. วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 20 พฤศจิกายน 2560
19. พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ฯ 20 พฤศจิกายน 2560
20. โครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
21. มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 17 พฤศจิกายน 2560
22. รับผู้ตรวจประเมินสภาเทคนิคการแพทย์ 17 พฤศจิกายน 2560
23. อบรมระบบการจัดการด้านยา รุ่น 1-2 5 ตุลาคม 2560
24. ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม 2560 5 ตุลาคม 2560
25. ปลูกต้นดอกดาวเรืองและดอกทานตะวัน 5 ตุลาคม 2560
26. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2560 4 กันยายน 2560
27. สสจ.ลำพูน ศึกษาดูงาน PCC 4 กันยายน 2560
28. รับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลนภาลัย สมุทรสงคราม 4 กันยายน 2560
29. ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนสัญจร 4 กันยายน 2560
30. ประชุมทำแผนโรงพยาบาลแม่จัน ประจำปี 2561 4 กันยายน 2560
31. สระเกล้าดำหัว สูมาคาระวะ ปีใหม่เมืองโฮงยาแม่จัน 27 เมษายน 2560
32. ซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2560 10 เมษายน 2560
33. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.แม่จัน 10 เมษายน 2560
34. วันจักรี ประจำปี 2560 10 เมษายน 2560
35. รวมพลังแห่งความภักดี 6 ธันวาคม 2559
36. ต้อนรับคณะจาก สพฉ. 6 ธันวาคม 2559
37. บําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน 6 ธันวาคม 2559
38. กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 11 พฤศจิกายน 2559
39. ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตรายลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 11 เมษายน 2559
40. การซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ ปี 2559 11 เมษายน 2559
12