หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพโดยใช้ประโยชน์จาก Service Profile ของหน่วยงานทางคลินิกและงานสนับสนุนบริการ” 20 มกราคม 2563
2. ผู้บริหารจาก kumamoto university ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม 14 มกราคม 2563
3. หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย 14 มกราคม 2563
4. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 27 ธันวาคม 2562
5. พิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 20 ธันวาคม 2562
6. โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 16 ธันวาคม 2562
7. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 13 ธันวาคม 2562
8. รับบริจาคเงิน 6 ธันวาคม 2562
9. รับมอบเงินก้าวด้วยธรรม 6 ธันวาคม 2562
10. วันคล้ายวันพระราชสมภพ 6 ธันวาคม 2562
11. รับมอบเกียรติบัตร “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น 25 พฤศจิกายน 2562
12. รับประเมินองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 8 พฤศจิกายน 2562
13. บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 25 ตุลาคม 2562
14. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2562
15. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562
16. วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2562
17. รับบริจาคเงิน 18 ตุลาคม 2562
18. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 17 ตุลาคม 2562
19. พิธีวางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2562 13 ตุลาคม 2562
20. 15 ตุลาคม "วันล้างมือโลก" 10 ตุลาคม 2562
21. โรงพยาบาลแม่จัน สนับสนุน ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด 7 ตุลาคม 2562
22. CPR สัญจร 2562 1 ตุลาคม 2562
23. มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลแม่จัน 1 ตุลาคม 2562
24. ตลาดนัดสุขภาพ 1 ตุลาคม 2562
25. "ร้อยรัก..ร้อยดวงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน " 1 ตุลาคม 2562
26. ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 1 ตุลาคม 2562
27. รับพระภิกษุสงฆ์ นิสิตจาก คณะพระพุทธศาสนา 11 กันยายน 2562
28. "คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก" 9 กันยายน 2562
29. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562 8 กันยายน 2562
30. ประชุมเวชระเบียน 4 กันยายน 2562
31. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562 3 กันยายน 2562
32. มอบตู้กดน้ำร้อน-เย็น 30 สิงหาคม 2562
33. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปแผนงาน/โครงการ ปี 2562 28 สิงหาคม 2562
34. ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 27 สิงหาคม 2562
35. ประชุมเตรียมซ้อมแผนอัคคีภัย 2562 16 สิงหาคม 2562
36. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายและพัฒนาระบบบริการสาขาดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 16 สิงหาคม 2562
37. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 15 สิงหาคม 2562
38. รับการตรวจสอบภายใน 14 สิงหาคม 2562
39. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 14 สิงหาคม 2562
40. ประชุมทีมนำคุณภาพ 8 สิงหาคม 2562
123456