หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 17 พฤษภาคม 2561
2. รับคณะศึกษาดูงาน รพ.มะเร็งลำปาง 17 พฤษภาคม 2561
3. คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลมหาสารคาม 3 พฤษภาคม 2561
4. พิธีสูมาคาราวะ สระเกล้าดำหัว สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 27 เมษายน 2561
5. รดน้ำดำหัว ขอพร 27 เมษายน 2561
6. สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร 27 เมษายน 2561
7. ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร พระอาจารย์ 24 เมษายน 2561
8. ประชุมคณะกรรมการ คปสอ.แม่จัน-แม่ฟ้าหลวง 2/2561 24 เมษายน 2561
9. วันจักรี 2561 17 เมษายน 2561
10. ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตรายลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 17 เมษายน 2561
11. รับคณะดูงานจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงฯ 2 มีนาคม 2561
12. ประชุมปรับมาตราฐานการสำรวจสภาวะช่องปาก 5 กุมภาพันธ์ 2561
13. อบรมพัฒนาสมรรนะผู้บริหารทางการพยาบาล 5 กุมภาพันธ์ 2561
14. รับมอบเครื่องฟอกไต จำนวน 2 เครื่อง 5 กุมภาพันธ์ 2561
15. เปิดป้ายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 5 มกราคม 2561
16. ทำบุญตักบาตร 42 ปี โรงพยาบาลแม่จัน 5 มกราคม 2561
17. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 5 มกราคม 2561
18. ก้าวคนละก้าว 29 ธันวาคม 2560
19. รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงแสน 18 ธันวาคม 2560
20. จับมือไว้ แล้วไปวิ่งด้วยกัน 12 ธันวาคม 2560
21. มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน 8 ธันวาคม 2560
22. ก้าวคนละก้าว 8 ธันวาคม 2560
23. รับคณะศึกษาดูงาน รพ.โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 30 พฤศจิกายน 2560
24. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 23 พฤศจิกายน 2560
25. รับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 22 พฤศจิกายน 2560
26. นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงรายและคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 17 พ.ย.2560 20 พฤศจิกายน 2560
27. re-accreditation ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
28. Big Cleaning Day 20 พฤศจิกายน 2560
29. รับการประเมินสภาเทคนิคการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
30. ทีมนำพบเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับการ Re-acc ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
31. หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 20 พฤศจิกายน 2560
32. วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 20 พฤศจิกายน 2560
33. พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ฯ 20 พฤศจิกายน 2560
34. โครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
35. มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 17 พฤศจิกายน 2560
36. รับผู้ตรวจประเมินสภาเทคนิคการแพทย์ 17 พฤศจิกายน 2560
37. อบรมระบบการจัดการด้านยา รุ่น 1-2 5 ตุลาคม 2560
38. ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม 2560 5 ตุลาคม 2560
39. ปลูกต้นดอกดาวเรืองและดอกทานตะวัน 5 ตุลาคม 2560
40. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2560 4 กันยายน 2560
123