หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. ข่าวเปิดรับสมัครงานวิ่ง 19 กรกฎาคม 2562
2. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 5 กรกฎาคม 2562
3. บริจาคเงินสบทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 4 กรกฎาคม 2562
4. รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 1 กรกฎาคม 2562
5. มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 27 มิถุนายน 2562
6. “ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ สีเขียวภายใน รพ.” 18 มิถุนายน 2562
7. โครงการความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากในประชากรไทยวัยทำงาน ยุค 4.0 11 มิถุนายน 2562
8. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน 6 มิถุนายน 2562
9. รับการประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารฯ 5 มิถุนายน 2562
10. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 มิถุนายน 2562
11. 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562
12. ข้าราชการใหม่ศึกษาดูงาน 30 พฤษภาคม 2562
13. ทีมสถาปนิก กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมอาคารภายใน โรงพยาบาลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 29 พฤษภาคม 2562
14. รับประเมินหน่วยไตเทียม 23 พฤษภาคม 2562
15. วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 14 พฤษภาคม 2562
16. วันพยาบาลสากล 2562 13 พฤษภาคม 2562
17. ปลูกต้นไม้ 8 พฤษภาคม 2562
18. รับการประเมินโรงพยาบาล green and clean และอาหารปลอดภัย 7 พฤษภาคม 2562
19. ร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร 6 พฤษภาคม 2562
20. รับการเยี่ยมให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบ HAIT 3 พฤษภาคม 2562
21. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร MCHA002 :การเขียนแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาต่อเนื่องฯ 2 พฤษภาคม 2562
22. อบรมพระคิลานุปักฐาก (พระ อสว.) อำเภอแม่จัน 26 เมษายน 2562
23. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 26 เมษายน 2562
24. สระเกล้าดำหัว นายอำเภอแม่จัน 24 เมษายน 2562
25. อบรมคลินิคเด็กฟันดี 24 เมษายน 2562
26. รับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลแม่สาย 23 เมษายน 2562
27. ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานใหม่กับการเรียนรู้นำลงสู่การปฏิบัติ ทีมนำ PCT 23 เมษายน 2562
28. พิธีสระเกล้าดำหัว บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 22 เมษายน 2562
29. ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในวันสงกรานต์ 22 เมษายน 2562
30. ประชุมคณะทำงานพระคิลานุปัฎฐาก 19 เมษายน 2562
31. รดน้ำดำหัว ขอพร พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ อำเภอแม่จัน 18 เมษายน 2562
32. มอบเครื่องฟอกอากาศ 17 เมษายน 2562
33. ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 11 เมษายน 2562
34. ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตรายลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2562 10 เมษายน 2562
35. มอบหน้ากากอนามัย N95 9 เมษายน 2562
36. เจ้าหน้าที่จาก ประเทศพม่าและกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน 29 มีนาคม 2562
37. รพ.ปางะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพ(HA) 29 มีนาคม 2562
38. ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลแม่จัน 28 มีนาคม 2562
39. รับการเยี่ยมการรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรคเอชไอวี 28 มีนาคม 2562
40. มอบเงินสนับสนุน 28 มีนาคม 2562
1234