หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 23 พฤศจิกายน 2560
2. รับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 22 พฤศจิกายน 2560
3. นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงรายและคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 17 พ.ย.2560 20 พฤศจิกายน 2560
4. re-accreditation ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
5. Big Cleaning Day 20 พฤศจิกายน 2560
6. รับการประเมินสภาเทคนิคการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
7. ทีมนำพบเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับการ Re-acc ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
8. หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 20 พฤศจิกายน 2560
9. วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 20 พฤศจิกายน 2560
10. พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ฯ 20 พฤศจิกายน 2560
11. โครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
12. มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 17 พฤศจิกายน 2560
13. รับผู้ตรวจประเมินสภาเทคนิคการแพทย์ 17 พฤศจิกายน 2560
14. อบรมระบบการจัดการด้านยา รุ่น 1-2 5 ตุลาคม 2560
15. ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม 2560 5 ตุลาคม 2560
16. ปลูกต้นดอกดาวเรืองและดอกทานตะวัน 5 ตุลาคม 2560
17. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2560 4 กันยายน 2560
18. สสจ.ลำพูน ศึกษาดูงาน PCC 4 กันยายน 2560
19. รับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลนภาลัย สมุทรสงคราม 4 กันยายน 2560
20. ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนสัญจร 4 กันยายน 2560
21. ประชุมทำแผนโรงพยาบาลแม่จัน ประจำปี 2561 4 กันยายน 2560
22. สระเกล้าดำหัว สูมาคาระวะ ปีใหม่เมืองโฮงยาแม่จัน 27 เมษายน 2560
23. ซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2560 10 เมษายน 2560
24. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.แม่จัน 10 เมษายน 2560
25. วันจักรี ประจำปี 2560 10 เมษายน 2560
26. รวมพลังแห่งความภักดี 6 ธันวาคม 2559
27. ต้อนรับคณะจาก สพฉ. 6 ธันวาคม 2559
28. บําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน 6 ธันวาคม 2559
29. กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 11 พฤศจิกายน 2559
30. ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตรายลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 11 เมษายน 2559
31. การซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ ปี 2559 11 เมษายน 2559
32. กิจกรรม 5 ส. ทำเสวียน 2559 11 เมษายน 2559
33. พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 120 เตียง 6 ชั้น รวมแพทย์แผนไทย 4 เมษายน 2559
34. พิธีมอบทุนอุปถัมภ์กองทุนพระสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 12 ตุลาคม 2558
35. ไทย-เมียนมาร์ ประชุมภาคีความร่วมมือสาธารณสุขชายแดน 24 กรกฎาคม 2558
36. ออกหน่วย พอ.สว กรกฏาคม 2558 4 กรกฎาคม 2558
37. พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารรักษาพยาบาล 26 พฤษภาคม 2558
38. รับมอบเครื่องฟอกไตเทียม 15 พฤษภาคม 2558
39. พิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่ หน้าโรงพยาบาลแม่จัน 15 พฤษภาคม 2558
40. พิธีมอบทุนอุปถัมภ์ ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 30 เมษายน 2558
12