หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. รับการประเมินมาตรฐานงานสุขภาพจิต/จิตเวช รพ.ชุมชน 26 กุมภาพันธ์ 2563
2. ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 14 กุมภาพันธ์ 2563
3. โรงพยาบาลแม่จัน รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข 6 กุมภาพันธ์ 2563
4. ประชุมการจัดการเครือข่ายสูติ-นรีเวชกรรม 29 มกราคม 2563
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพโดยใช้ประโยชน์จาก Service Profile ของหน่วยงานทางคลินิกและงานสนับสนุนบริการ” 20 มกราคม 2563
6. ผู้บริหารจาก kumamoto university ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม 14 มกราคม 2563
7. หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย 14 มกราคม 2563
8. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 27 ธันวาคม 2562
9. พิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 20 ธันวาคม 2562
10. โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 16 ธันวาคม 2562
11. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 13 ธันวาคม 2562
12. รับบริจาคเงิน 6 ธันวาคม 2562
13. รับมอบเงินก้าวด้วยธรรม 6 ธันวาคม 2562
14. วันคล้ายวันพระราชสมภพ 6 ธันวาคม 2562
15. รับมอบเกียรติบัตร “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น 25 พฤศจิกายน 2562
16. รับประเมินองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 8 พฤศจิกายน 2562
17. บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 25 ตุลาคม 2562
18. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2562
19. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562
20. วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2562
21. รับบริจาคเงิน 18 ตุลาคม 2562
22. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 17 ตุลาคม 2562
23. พิธีวางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2562 13 ตุลาคม 2562
24. 15 ตุลาคม "วันล้างมือโลก" 10 ตุลาคม 2562
25. โรงพยาบาลแม่จัน สนับสนุน ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด 7 ตุลาคม 2562
26. CPR สัญจร 2562 1 ตุลาคม 2562
27. มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลแม่จัน 1 ตุลาคม 2562
28. ตลาดนัดสุขภาพ 1 ตุลาคม 2562
29. "ร้อยรัก..ร้อยดวงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน " 1 ตุลาคม 2562
30. ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 1 ตุลาคม 2562
31. รับพระภิกษุสงฆ์ นิสิตจาก คณะพระพุทธศาสนา 11 กันยายน 2562
32. "คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก" 9 กันยายน 2562
33. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562 8 กันยายน 2562
34. ประชุมเวชระเบียน 4 กันยายน 2562
35. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562 3 กันยายน 2562
36. มอบตู้กดน้ำร้อน-เย็น 30 สิงหาคม 2562
37. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปแผนงาน/โครงการ ปี 2562 28 สิงหาคม 2562
38. ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 27 สิงหาคม 2562
39. ประชุมเตรียมซ้อมแผนอัคคีภัย 2562 16 สิงหาคม 2562
40. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายและพัฒนาระบบบริการสาขาดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 16 สิงหาคม 2562
123456