หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. รับคณะดูงานจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงฯ 2 มีนาคม 2561
2. ประชุมปรับมาตราฐานการสำรวจสภาวะช่องปาก 5 กุมภาพันธ์ 2561
3. อบรมพัฒนาสมรรนะผู้บริหารทางการพยาบาล 5 กุมภาพันธ์ 2561
4. รับมอบเครื่องฟอกไต จำนวน 2 เครื่อง 5 กุมภาพันธ์ 2561
5. เปิดป้ายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 5 มกราคม 2561
6. ทำบุญตักบาตร 42 ปี โรงพยาบาลแม่จัน 5 มกราคม 2561
7. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 5 มกราคม 2561
8. ก้าวคนละก้าว 29 ธันวาคม 2560
9. รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชียงแสน 18 ธันวาคม 2560
10. จับมือไว้ แล้วไปวิ่งด้วยกัน 12 ธันวาคม 2560
11. มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน 8 ธันวาคม 2560
12. ก้าวคนละก้าว 8 ธันวาคม 2560
13. รับคณะศึกษาดูงาน รพ.โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 30 พฤศจิกายน 2560
14. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 23 พฤศจิกายน 2560
15. รับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 22 พฤศจิกายน 2560
16. นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงรายและคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 17 พ.ย.2560 20 พฤศจิกายน 2560
17. re-accreditation ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
18. Big Cleaning Day 20 พฤศจิกายน 2560
19. รับการประเมินสภาเทคนิคการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
20. ทีมนำพบเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับการ Re-acc ครั้งที่ 4 20 พฤศจิกายน 2560
21. หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ 20 พฤศจิกายน 2560
22. วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 20 พฤศจิกายน 2560
23. พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ฯ 20 พฤศจิกายน 2560
24. โครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานการแพทย์ 20 พฤศจิกายน 2560
25. มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 17 พฤศจิกายน 2560
26. รับผู้ตรวจประเมินสภาเทคนิคการแพทย์ 17 พฤศจิกายน 2560
27. อบรมระบบการจัดการด้านยา รุ่น 1-2 5 ตุลาคม 2560
28. ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม 2560 5 ตุลาคม 2560
29. ปลูกต้นดอกดาวเรืองและดอกทานตะวัน 5 ตุลาคม 2560
30. มหกรรมคุณภาพประจำปี 2560 4 กันยายน 2560
31. สสจ.ลำพูน ศึกษาดูงาน PCC 4 กันยายน 2560
32. รับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลนภาลัย สมุทรสงคราม 4 กันยายน 2560
33. ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนสัญจร 4 กันยายน 2560
34. ประชุมทำแผนโรงพยาบาลแม่จัน ประจำปี 2561 4 กันยายน 2560
35. สระเกล้าดำหัว สูมาคาระวะ ปีใหม่เมืองโฮงยาแม่จัน 27 เมษายน 2560
36. ซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2560 10 เมษายน 2560
37. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.แม่จัน 10 เมษายน 2560
38. วันจักรี ประจำปี 2560 10 เมษายน 2560
39. รวมพลังแห่งความภักดี 6 ธันวาคม 2559
40. ต้อนรับคณะจาก สพฉ. 6 ธันวาคม 2559
12