หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง และการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน 28 มีนาคม 2565
2. มหกรรมคุณภาพ รพ.แม่จัน ประจำปี 2565 28 มีนาคม 2565
3. เปิดศูนย์ผ่าตัดตาโรงพยาบาลแม่จัน และเครือข่ายจักษุ จังหวัดเชียงราย 24 กุมภาพันธ์ 2565
4. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 24 กุมภาพันธ์ 2565
5. มอบใบประกาศเกียรติคุณความดีให้กับบุคลากรและหน่วยงาน ที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ 19 มกราคม 2565
6. Nurse Development : Towards New Era of Effective Management 5 มกราคม 2565
7. โรงพยาบาลแม่จัน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) 24 ธันวาคม 2564
8. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่จัน 24 ธันวาคม 2564
9. การตรวจสอบผลการตรวจและคำแนะนำหลังตรวจ COVID 19 19 เมษายน 2564
10. แจ้งปิดปรับปรุง ระบบโทรศัพท์ รพ.แม่จัน 5 มีนาคม 2564
11. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงราย 22 กุมภาพันธ์ 2564
12. "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" 18 พฤศจิกายน 2563
13. วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
14. lecture (กิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง จากโรงพยาบาลราชวิถี) 23 กรกฎาคม 2563
15. รับการประเมินมาตรฐานงานสุขภาพจิต/จิตเวช รพ.ชุมชน 26 กุมภาพันธ์ 2563
16. ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 14 กุมภาพันธ์ 2563
17. โรงพยาบาลแม่จัน รับมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข 6 กุมภาพันธ์ 2563
18. ประชุมการจัดการเครือข่ายสูติ-นรีเวชกรรม 29 มกราคม 2563
19. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพโดยใช้ประโยชน์จาก Service Profile ของหน่วยงานทางคลินิกและงานสนับสนุนบริการ” 20 มกราคม 2563
20. ผู้บริหารจาก kumamoto university ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม 14 มกราคม 2563
21. หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดเชียงราย 14 มกราคม 2563
22. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 27 ธันวาคม 2562
23. พิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 20 ธันวาคม 2562
24. โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 16 ธันวาคม 2562
25. รับมอบเครื่องมือแพทย์ 13 ธันวาคม 2562
26. รับบริจาคเงิน 6 ธันวาคม 2562
27. รับมอบเงินก้าวด้วยธรรม 6 ธันวาคม 2562
28. วันคล้ายวันพระราชสมภพ 6 ธันวาคม 2562
29. รับมอบเกียรติบัตร “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น 25 พฤศจิกายน 2562
30. รับประเมินองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 8 พฤศจิกายน 2562
31. บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 25 ตุลาคม 2562
32. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2562
33. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562
34. วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2562
35. รับบริจาคเงิน 18 ตุลาคม 2562
36. วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 17 ตุลาคม 2562
37. พิธีวางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2562 13 ตุลาคม 2562
38. 15 ตุลาคม "วันล้างมือโลก" 10 ตุลาคม 2562
39. โรงพยาบาลแม่จัน สนับสนุน ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด 7 ตุลาคม 2562
40. CPR สัญจร 2562 1 ตุลาคม 2562
123456