หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ
15 ตุลาคม 2564
อ่านทั้งหมด
ข่าวประกวดราคาล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2564
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๕ 29 พฤศจิกายน 2564
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ปี ๒๕๖๕ 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 29 พฤศจิกายน 2564