หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ
9 กันยายน 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวประกวดราคาล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลแม่จัน จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลแม่จัน จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมผงผสมทารกแรกเกิด จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563