หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
25 พฤษภาคม 2563
อ่านทั้งหมด
ข่าวประกวดราคาล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำ RO จำนวน ๑ ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลังพัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน มิ.ย.63 2 กรกฎาคม 2563
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลังพัสดุยา เดือน มิ.ย.63 2 กรกฎาคม 2563