หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรัดริดสีดวงทวาร จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2561
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ไหมเย็บ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2561
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์คลุมผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบใช้ครั้งเดียว จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2561
4. ประการผู้ชนะเสนอราคา สำหรับซื้อใบมีดตัดเนื้อเยื่อในข้อจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2561
5. ประการผู้ชนะเสนอราคา สำหรับซื้อใบมีดตัดเนื้อเยื่อในข้อจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2561
6. ประการผู้ชนะเสนอราคา สำหรับซื้อใบมีดตัดเนื้อเยื่อในข้อจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2561
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อรีโมททีวี จำนวน 5 อัน 16 กรกฎาคม 2561
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 14 กรกฎาคม 2561
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ 14 กรกฎาคม 2561
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 14 กรกฎาคม 2561
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อมอเตอร์ จำนวน 1 รายการ 14 กรกฎาคม 2561
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ 14 กรกฎาคม 2561
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อคลอรีนน้ำ 10 % จำนวน 30 ถัง 14 กรกฎาคม 2561
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์โดมโครง ขนาด 12 X 20 เมตร จำนวน 1 หลัง 14 กรกฎาคม 2561
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 ชุด 14 กรกฎาคม 2561
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 14 กรกฎาคม 2561
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561
18. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับ ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยาใช้แล้วทิ้งและเข็มฉีดยาใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสเตอร์ใส ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อช่วยหายใจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยาและสายดูดเสมหะ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กรองอากาศ(แบตทีเรียฟิวเตอร์) จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลสำหรับอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพันแผล (Elastic Bandage ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Medicut ) เบอร์ ๒๔ จำนวน ๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับปลอดเชื้อ กล่องทิ้งเข็มใช้แล้วทิ้ง จำนว ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
28. ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อยางรัดเส้นเลือดดำไม่พองในหลอดอาหาร จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษพิมพ์ภาพสีพร้อมหมึกสำหครับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
30. ราคากลาง จัดซ์้อเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 3 เครื่อง 12 กรกฎาคม 2561
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคลัทซ์รถยนต์ ทะเบียน กง-7063 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสวนบริเวณอาคารศูนย์อาหารโรงพยาบาลแม่จัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางหลังคาแครี่บอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน 120 เตียง+แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2561
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ และวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2561
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้า ๒ ชั้น ไบโพล่า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2561
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2561
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขรล-160 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2561
40. ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อ ปรอทวัดไข้แบบสัมผัส (ปรอทหู) จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2561
12345678910...หน้าสุดท้าย