หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2561
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2561
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2561
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
7. ประการผู้ชนะเสนอราคา ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
8. ประการผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถังขยะสแตนเลสแบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
9. ประการผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
10. ประการผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อข้าวกล้อง จำนวน 200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อซองซิบใส่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2561
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561
16. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับซื้อชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกข้อสะโพกชนิดแยกช้ินรวมสกรู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้าเล่ม จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561
20. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับซื้อข้อสะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฟันปลอม จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อ air cast จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องไตเทียมสำหรับฟอกเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
26. ประกาศตารางแสดงราคากลาง เช่าเครื่องไตเทียมสำหรับฟอกเลือด จำนวน 1 รายการ 20 มีนาคม 2561
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ Prevac 360 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบ System Implementation และตรวจเช็คสายสัญญาณ UTP ทดสอบสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินติดรถพยาบาล จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองรถยนต์ ทะเบียน กธ-4743 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผข-9117 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองรถยนต์ ทะเบียน กย-6176 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ทะเบียน นข-3935 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 20 มีนาคม 2561
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อกระทงพลาสติก น้ำหวานเข้มข้น และไข่เป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้ออุปกรณ์กระตุ้น multisensory โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2561
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2561
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2561
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2561
12345678910...หน้าสุดท้าย