หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ CR 19 พฤศจิกายน 2562
2. ประกาศราคากลาง จัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับนำ้หนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ CR 19 พฤศจิกายน 2562
3. ประกาศราคากลาง จัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับนำ้หนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ PS 19 พฤศจิกายน 2562
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
13. ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2562
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด ๒๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อสพับ ไม้พันสำลี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา (Syringe) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บริหารปอด จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sofa tulle ๑๐ cm. x ๑๐ cm. จำนวน ๔๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ถอดลวดเย็บแผล (Skin staple Remove) จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวต่อสำหรับฉีดยา (Injection Plug) จำนวน ๒,๐๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ แบบขอบเรียบ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพ่นละอองยาชนิดแบบมีหน้ากากครอบปากและจมูก สำหรับเด็ก จำนวน ๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
25. ประกาศแผนปฏิบัติการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 15 พฤศจิกายน 2562
26. ประกาศแผนปฏิบัติการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 15 พฤศจิกายน 2562
27. ประกาศแผนปฏิบัติการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563 15 พฤศจิกายน 2562
28. ประกาศแผนปฏิบัติการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 15 พฤศจิกายน 2562
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
30. ประกาศราคากลางจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้(CR) จำนวน 25 ชุด 14 พฤศจิกายน 2562
31. ประกาศราคากลางจัดซื้อ ข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้(PS) จำนวน 25 ชุด 14 พฤศจิกายน 2562
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดข้อสะโพกมีเบ้า(ชนิดไม่ใช้ซีเมนต์) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดข้อสะโพกมีเบ้า(ชนิดไม่มีซีเมนต์) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ (Ambu bag) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหูฟังแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูง REXEED-๒๑A จำนวน ๕๐ Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดกำจัดขน (Clipper Blade) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
12345678910...หน้าสุดท้าย