หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน บค 8359 เชียงราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์แพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายท้ายเตียงระบุประเภทผู้ป่วย จำนวน ๕๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
29. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 1 เครื่อง 28 พฤษภาคม 2563
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งม่านพับ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกาวน์พลาสติกกันน้ำ CPE จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG สำหรับ Defibrillator จำนวน ๓๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSpore test (๑๒๙๒) ๓ ชั่วโมง จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBowie dick test จำนวน ๑๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
12345678910...หน้าสุดท้าย