หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรูจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพลาสวูด ติดสติกเกอร์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง 22 เมษายน 2564
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง 22 เมษายน 2564
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวัดแก๊ส EO จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
20. ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๑ เครื่อง ครั้ง ๒ 20 เมษายน 2564
21. ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 20 เมษายน 2564
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าซับช่องท้อง (Prewash Abdominal Swab) ขนาด ๑๘x ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นทำความสะอาดที่ขูด จี้ ชิ้นเนื้อ (Cautery Tip Cleaners) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายระบายสารคัดหลั่งพร้อมขวด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฝือกอ่อนไฟเบอร์ ขนาด ๔x๑๘๐ นิ้ว จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กจ ๑๘๓๔ เชียงราย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
32. ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือดเอชไอวีและตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบบีแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 19 เมษายน 2564
33. ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือดเอชไอวีและตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบบีแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ 19 เมษายน 2564
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่งสำหรับปักยึดกระดูกภายนอก (Steinmann Pin ๔.๕ x ๒๐๐ mm.) จำนวน ๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
36. ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยาสำหรับตรวจสารชีวเคมีในเลือดและสารน้ำในร่างกายมนุษย์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2564
37. ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยาสำหรับตรวจสารชีวเคมีในเลือและสารน้ำในร่างกายมนุษย์ จำนวน ๑ เครื่อง 16 เมษายน 2564
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
12345678910...หน้าสุดท้าย