หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่าง จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2562
22. รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากวางระบบในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ 23 มีนาคม 2562
23. รายงานผลการดำเนินการโ๕รงการอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2562 23 มีนาคม 2562
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรถเข็นสแตนเลส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตะแกรงสแตนเลส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม จำนวน 24 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลายและขนย้ายขยะอันตรายไปทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โรเนียว และเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อและตู้ดูดซับกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย Suction ,Urine bag สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยาพลาสติก ,Set Terumo จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสำหรับการให้ยา(Extension tube) และสายสำหรับการให้อาหาร(NG Tubeจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทำแผลล้างไตทางช่องท้อง,ผ้ายืดพันแผล(Confroming Bandage) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
12345678910...หน้าสุดท้าย