หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อช่วยหายใจแบบไม่มีคัฟ (Endotracheal tube Un Cuff) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุนไพร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูง FDX-๒๑ GW จำนวน ๓๐ Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรู จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรู จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
12345678910...หน้าสุดท้าย