หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ขนส่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2564
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กย ๖๐๔๑ เชียงราย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
26. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ปี 2564 7 ตุลาคม 2564
27. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 เนื้อหมูและเนื้อไก่ 6 ตุลาคม 2564
28. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่จัน ในรอบเดือน กันยายน 2564 5 ตุลาคม 2564
29. รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 กลุ่มงานทันตกรรม 5 ตุลาคม 2564
30. รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 5 ตุลาคม 2564
31. รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 หน่วยจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 5 ตุลาคม 2564
32. รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 หน่วยจัดซื้อพัสดุก่อสร้าง 5 ตุลาคม 2564
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (ไบโพล่า) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ แบบไม่รวมอะไหล่ ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2564
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2564
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2564
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2564
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2564
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2564
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2564
12345678910...หน้าสุดท้าย