หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประการผู้ชนะเสนอราคา สำหรับ ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหูฟังแพทย์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
5. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข(ปรอทดิจิตอล) จำนวน ๕๑ อันโดยวิธีเฉพาะเจาจง 18 พฤษภาคม 2561
6. ประการผู้ชนะเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อขวดแก้วบรรจุน้ำมันไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้ออาหารเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
9. ประการผู้ชนะเสนอราคา สำหรับ ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
10. ประผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
11. ประผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
13. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับ ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
14. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับ ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะอันตรายไปทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2561
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2561
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2561
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2561
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อด้ามกรอช้าชนิดตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2561
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อหัวกรอความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2561
21. ประการผู้ชนะเสนอราคา สำหรับซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดด้วยกล้อง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2561
22. ประการผู้ชนะเสนอราคา สำหรับซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดด้วยกล้อง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2561
23. ประการผู้ชนะเสนอราคา สำหรับ ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2561
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโช๊คเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 อัน 15 พฤษภาคม 2561
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อผ้าม่านพร้อมราง จำนวน 2 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อสติ๊กเกอร์ติดฟิลม์กระจก จำนวน 1 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาตั้งเวลา จำนวน 4 เรือน 15 พฤษภาคม 2561
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจียรมือ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 15 พฤษภาคม 2561
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 15 พฤษภาคม 2561
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2561
36. ประกาศตารางแสดงราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2561
37. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ สติ๊กเกอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2561
38. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับซื้อกระดาษกราฟเครื่องไอน้ำ ชนิดกลม จำนวน ๑๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2561
39. ประผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2561
40. ประการผู้ชนะเสนอราคา สำหรับ ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2561
12345678910...หน้าสุดท้าย