หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาทำเครื่องหมายผ่าตัด จำนวน ๕๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมผ่าตัดปราศจากเชื้อใช้แล้วทิ้ง ชนิดมีถุงรองรับน้ำ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดด้วยกล้อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อEndocell (อุปกรณ์ตรวจชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก) จำนวน ๓๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้กดลิ้น Sterile จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังออกซิเจน จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าแตะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องช่วยชีวิตเด็กชนิดควบคุมแรงดันได้ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องผสมอากาศชนิดไหลแบบต่ำ (Oxygen Blender) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรูจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นปิดแผล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (BRM AC ๕๐ P) จำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG รุ่น P ๒๑๐x๖๐ Z-DM จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ (Ambu bag) ผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาแช่เครื่องมือปราศจากเชื้อ (Ortho-Phthaladehyde ๐.๕๕%) จำนวน ๑๑ แกลลอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงเก็บของเสียจากลำไส้ (ACTIVE LIFE DRAIN PCH ๑๙-๖๔MM.๑๐PC) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายระบายสารคัดหลั่งพร้อมขวด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำหรับบันทึกผลเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ (NST) จำนวน ๕๐ พับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ comply test class ๕ จำนวน ๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
12345678910...หน้าสุดท้าย