หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อกระทะไฟฟ้อลูมิเนียม 3 ลิตร 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2560
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2560
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2560
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 20 ตุลาคม 2560
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อผลไม้ จำนวน 100 กิโลกรัม 20 ตุลาคม 2560
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายพลาสวูด จำนวน 3 รายการ 20 ตุลาคม 2560
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อถ่านไฟฉาย ขนาด 3V จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2560
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 20 ตุลาคม 2560
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 19 ตุลาคม 2560
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำเล่มแนวทางเวชปฏิบัติของโรค(PCG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2560
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างหุ้มเบาะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2560
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อคลอรีนน้ำ 10 % จำนวน 30 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2560
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อแบตเตอรี่ 12 V 7.5 AH จำนวน 4 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2560
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โรเนียว และเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 18 ตุลาคม 2560
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 18 ตุลาคม 2560
16. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างตรวจเช็ครถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 17 ตุลาคม 2560
17. ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารตามธาตุเจ้าเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2560
18. ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวจ้าวท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2560
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 17 ตุลาคม 2560
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ครถยนต์ ทะเบียน กย-6041 เชียงราย 17 ตุลาคม 2560
21. ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2560
22. ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12 ตุลาคม 2560
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อนมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2560
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อข้าวกล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2560
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2560
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อผักสด จำนวน 50 กิโลกรัม 12 ตุลาคม 2560
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2560
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2560
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2560
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อผลไม้ จำนวน 30 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2560
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2560
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2560
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2560
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2560
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2560
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา 26 รายการ 11 ตุลาคม 2560
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน บท-2891 เชียงราย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 10 ตุลาคม 2560
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คหม้อน้ำรถยนต์ ทะเบียนผข-9117 เชียงราย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 10 ตุลาคม 2560
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ครถยนต์ ทะเบียน กบ-6394 นนทบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 10 ตุลาคม 2560
40. ประกาศโรงพยาบาลแม่จัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเนื้อหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2560
1234