หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ใช้เครื่องไตเทียมของโรงพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ใช้เครื่องไตเทียมของโรงพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
5. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 3 เมษายน 2563
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
7. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลังพัสดุกลาง เดือน มี.ค.63 3 เมษายน 2563
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมวกมัดคาง แบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือไนไตร จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายรัดห้ามเลือด ทูนิเก้ (Tourniquet) จำนวน ๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเนื้อหมู จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดโดเมนเนม ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านห้องไตเทียม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพัสดุสำเร็จรูป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
12345678910...หน้าสุดท้าย