หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2561
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำยาซักผ้าขาว ขจัดคราบเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2561
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรถเข็นฉุกฌแินทำด้วยสเตนเลส จำนวน 7 คัน,ชุด Oxygen pipeline 1 ทาง จำนวน 5 ชุดและแผ่นชาร์ทฟอร์มปรอททำด้วยอลูมิเนียม จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
4. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุผ้า7รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
5. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุผ้าแพทย์แผนไทย 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2561
17. ประกาศจังหวัดเชียงราย ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2561
18. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รถเข็นขยะติดเชื้อ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561
19. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ อุปกรณ์จัดวางเครื่องมือห้องผ่าตัด 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561
20. ประกาศตารางแสดงราคากลางเช่าเครื่องไตเทียมสำหรับฟอกเลือด 18 มกราคม 2561
21. ประกาศตารางแสดงราคากลางเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 KW 18 มกราคม 2561
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2561
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อข้าวไรซ์เบอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2561
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2561
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2561
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ (แอร์ชีลเลอร์) จำนวน 1 ระบบ 17 มกราคม 2561
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 17 มกราคม 2561
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 17 มกราคม 2561
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 17 มกราคม 2561
30. ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 17 มกราคม 2561
31. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ แผ่นรองตัวผู้ป่วยและเสาน้ำเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2561
32. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ เกจ์อ็อกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2561
33. ประกาศตารางแสดงราคากลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 2 คัน 16 มกราคม 2561
34. ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 16 มกราคม 2561
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้ออาหารตามธาตุเจ้าเรือน ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2561
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2561
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องบดผสมอาหาร Food master โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2561
38. ประกาศตารางแสดงราคากลางตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ 15 มกราคม 2561
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2561
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2561
12345678910...หน้าสุดท้าย