หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 24 พฤศจิกายน 2560
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 24 พฤศจิกายน 2560
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 24 พฤศจิกายน 2560
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10 รายการ 24 พฤศจิกายน 2560
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ 24 พฤศจิกายน 2560
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 24 พฤศจิกายน 2560
7. ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ 24 พฤศจิกายน 2560
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม เดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ตค.60 24 พฤศจิกายน 2560
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อผักสด จำนวน 100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อข้าวกล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้ออาหารเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้ออาหารเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ 17 พฤศจิกายน 2560
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ 17 พฤศจิกายน 2560
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเทียม จำนวน 6 เครื่อง 17 พฤศจิกายน 2560
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 รายการ 17 พฤศจิกายน 2560
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 17 พฤศจิกายน 2560
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 17 พฤศจิกายน 2560
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อผักสด จำนวน 100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2560
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อผักสด จำนวน 100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2560
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA ครั้งที่ 4 17 พฤศจิกายน 2560
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องไตเทียมสำหรับฟอกเลือด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 15 พฤศจิกายน 2560
26. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ กธ-4743 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 15 พฤศจิกายน 2560
27. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ม-3281 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 15 พฤศจิกายน 2560
28. ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ กต-6252 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 15 พฤศจิกายน 2560
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 15 พฤศจิกายน 2560
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำชั้นวางของอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อคีมจับเข็ม Needle Holder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม โรเนียว จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 15 พฤศจิกายน 2560
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13 พฤศจิกายน 2560
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนน ภายใน โรงพยาบาล 1 รายการ 13 พฤศจิกายน 2560
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเหล็กขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 รายการ 13 พฤศจิกายน 2560
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจาะบานประตูอลูมิเนียมปรับเป็นครึ่งกระจกใส 13 พฤศจิกายน 2560
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุผ้า 13 พฤศจิกายน 2560
1234567