หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ทะเบียน นข 8719 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะอันตรายไปทำลายและขนย้ายขยะอันตรายไปทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 57 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โรเนียว และเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขันโตกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อChlorine test kit จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อForceps มีเขี้ยว ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรอทดิจิตอล จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหูฟังทางการแพทย์ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
20. ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน 22 พฤษภาคม 2562
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชุบน้ำยาทำลายเชื้อกรณีเชื้อดื้อยา จำนวน ๑๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่าง จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายอคิลิคพิมพ์หมายเลข จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องทิ้งเข็มใบเล็ก ๐.๕ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อUrine bag จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
12345678910...หน้าสุดท้าย