หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทวารเทียม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Medicut) เบอร์ ๒๔ จำนวน ๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล,เทปพันยื่นหยุ่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อInjection Plug จำนวน ๒,๐๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยาใช้แล้วทิ้ง ,กระบอกฉีดยาพลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปิดจมูกชนิดคล้องหู ,ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSet I.v ผู้ใหญ่ ,Foley cath จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2562
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพ่นยาเด็ก จำนวน ๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโลหะดามกระดูก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดตัดเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ 17 มกราคม 2562
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2562
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผข 9117 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2562
12345678910...หน้าสุดท้าย