หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปผ้าโพลีเอสเตอร์แบบถักทอขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อmedicut เบอร์ ๑๖ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรูจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูก(Nail)ชนิดมีรูล็อค สำหรับยึดกระดูกส่วนกลาง รวมค่าสกรู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรูจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อข้อสะโพกมีเบ้า(ชนิดไม่ใช้ซีเมนต์) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นรวมสกรูจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกายอุปกรณ์จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องล้างตัวกรองเลือด จำนวน 1 เครื่อง 20 มกราคม 2565
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กง ๗๐๖๓ เชียงราย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ชนิดสร้างภาพด้วยความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
39. ประกาศ ผู้ชนะการประมูลเช่าร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหารและนันทนาการ โรงพยาบาลแม่จัน 19 มกราคม 2565
40. ประกาศแผนชุดรับรังสีและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดไร้สาย Digital Radiography 18 มกราคม 2565
12345678910...หน้าสุดท้าย