หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสเอช ไอ วี มเอช บี วี ในกระแสเลือด พร้อมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมน้ำยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมน้ำยา จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ (Hemoculture)พร้อมขวดเพาะเชื้อ จำนวน 400 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจการแยกเชื้อและทดสอบความไวต่อยา พร้อมถาดทดสอบ จำนวน 160 tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจตะกอนปัสสาวะแบบอัตโนมัติพร้อม strip ตรวจสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน 1,142 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2,464 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าซับช่องท้อง ขนาด ๑๘x๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บผิวหนัง (Skin staple) จำนวน ๓๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฝือกอ่อนไฟเบอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารห้ามเลือดจากเซลลูโลส ชนิดดูดซึมได้ ขนาด ๗.๕x๕ ซม. จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวจี้แบบก้านตรงปลายหักมุม จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดตัดเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ แบบหัวรูปไข่ จำนวน ๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อGauze Swab Vaseline Sterile ๓x๓ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกายอุปกรณ์จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเอกร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฟอร์ม เอกสารรับรองความพิการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
12345678910...หน้าสุดท้าย