หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
2. ประกาศประกวดราคา เช่าชุดรับรังสีและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดไร้สาย (Digital Radiography) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ตุลาคม 2563
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิงเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
8. ประกาศตารางแสดงราคากลางเช่าชุดรับรังสีและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดไร้สาย (Digital Radiography) จำนวน ๑ ระบบ 26 ตุลาคม 2563
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาทำเครื่องหมายผ่าตัด จำนวน ๕๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายระบายสารคัดหลั่งพร้อมขวด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
12345678910...หน้าสุดท้าย