หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอ็นเย็บแผลจากธรรมชาติชนิดละลายได้ Catgut จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวกันลิ้นตกปิดทางเดินหายใจ Air way จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก๊อสปิดแผลชนิดพับสำเร็จ ขนาด ๓x๓ นิ้ว x๘ ชั้น จำนวน ๕๐๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องสำหรับทิ้งเข็มพลาสติกขนาด ความจุ ๓ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรค สายสวนปัสสาวะ ผ้าปิดจมูก แกนท่อช่วยหายใจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องสำหรับทิ้งเข็มพลาสติกขนาด ความจุ ๐.๕ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๒% Chlorhexidine in ๗๐% alcohol swab stick จำนวน ๕๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยาระงับความรู้สึกแบบ Regional Anesthesia Spinal block ๒๗ จำนวน ๔๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกายอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
12345678910...หน้าสุดท้าย