หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2561
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อComply test class ๕ จำนวน ๕ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2561
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดช้อนขอบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สารดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์(โซดาไลม์๕kg) จำนวน ๕ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหูฟังทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPeddle AED จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลายและขยะอันตรายไปทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2561
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม BMS-HOSxp Activation รายปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2561
40. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 16 พฤศจิกายน 2561
12345678910...หน้าสุดท้าย