หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อสายสัญญาณ USB จำนวน 1 ชุด 21 กันยายน 2561
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21 กันยายน 2561
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกล่องพลาสติกใส่เอกสาร จำนวน 30 กล่อง 21 กันยายน 2561
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21 กันยายน 2561
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โรเนียว และเข้าเล่มเอกสาร ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 57 เครื่อง ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับซื้อ L-S Support NO. L จำนวน ๓๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับซื้อ ขุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับซื้อ ข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกแยกชิ้นรวมสกรู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับซื้อ โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วน อก เอว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกแยกชิ้นรวมสกรู จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2561
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย และหลอดไฟเบรคซ้าย บท-2891 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องไตเทียม 3 เครื่อง จำนวน 1 โครงการ 19 กันยายน 2561
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายรั้วเหล็กและทำที่เก็บรถเข็นขยะและทำประตูสนามบาส จำนวน 1 โครงการ 19 กันยายน 2561
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหลังคาอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 โครงการ 19 กันยายน 2561
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคลินิกฝังเข็มเป็นสำนักแพทย์ จำนวน 1 โครงการ 19 กันยายน 2561
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 19 กันยายน 2561
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19 กันยายน 2561
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงย้ายและติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 1 โครงการ 19 กันยายน 2561
38. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเหล็กดัดสแตนเลสระเบียง จำนวน 1 โครงการ 19 กันยายน 2561
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับซื้อ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561
40. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ช้อนขอบ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561
12345678910...หน้าสุดท้าย