หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
                    โรงพยาบาลแม่จันขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค ดังนี้
ลำดับที่ 1 นางสาวรัฐภรณ์ พีระบัน
ลำดับที่ 2 นางสาวอรพินท์ อัฎฐเมธา

ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามเอกสารแนบ
29 กรกฎาคม 2563
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 พฤศจิกายน 2564
รับสมัคร พนักงานประกอบอาหาร และ พนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา 17 พฤศจิกายน 2564
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา 12 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พกส. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 30 กันยายน 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 30 กันยายน 2564