หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่   27  พฤษภาคม  2562  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว    จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

1.นางสาวภารดี           คชสาร

2.นายณัฐวัฒน์           สุดาจันทร์

3.นางสาวสุพิชชา        ปันเขื่อนขัด

4.นางสาวอังคณา        มโนวรรณ์

5.นายธงชัย               ก้างออนตา

6.นางสาวปรียานุช       เงินสัจจา

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่  6  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น.                   ห้องประชุมชั้น 3  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน ผู้ที่มาช้าเกินกว่า ๑๕ นาที และแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

                   ประกาศ    วันที่  4  มิถุนายน  .. 2562

6 มิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 7 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพ 29 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 28 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สังกัด สสจ.เชียงราย จำนวน 24 อัตรา 21 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 16 เมษายน 2563