หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่   27  พฤษภาคม  2562  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่จัน นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว    จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

1.นางสาวภารดี           คชสาร

2.นายณัฐวัฒน์           สุดาจันทร์

3.นางสาวสุพิชชา        ปันเขื่อนขัด

4.นางสาวอังคณา        มโนวรรณ์

5.นายธงชัย               ก้างออนตา

6.นางสาวปรียานุช       เงินสัจจา

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่  6  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น.                   ห้องประชุมชั้น 3  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน ผู้ที่มาช้าเกินกว่า ๑๕ นาที และแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

                   ประกาศ    วันที่  4  มิถุนายน  .. 2562

6 มิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 มิถุนายน 2562
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา 11 มิถุนายน 2562