หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
                    

ตามที่  โรงพยาบาลแม่จัน  ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2562 ณ  ห้องประชุมชั้น  4   อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จันไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามรายชื่อดังนี้

                       ผู้สอบได้

                             1. นางสาวปวีณา         จอมวุฒิ

                             2. นางสาวปริยาภัทร      เรือนลูน

                             3. นางสาวขจีวรรณ      มูลกาศ

                             4. นางสาวชุติกานต์      ก้างยาง

                             5. นางสาวอรอุมา        คำเขียว

                             6. นางสาวณัชชา         ทาพันธ์

                             7. นางสาววารุณี                   ยาหัส

                             8. นางสาววรรณดี        กุลอนุสถาพร

                             9. นางสาวทิพธัญญา    สะหรี

                             10.นางสาวนิตยา         กุณะแสงคำ

 

ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 4 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้                   ที่งานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่จัน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

    ประกาศ    วันที่  27  มิถุนายน  ..2562
27 มิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 7 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพ 29 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 28 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สังกัด สสจ.เชียงราย จำนวน 24 อัตรา 21 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 16 เมษายน 2563