หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่   11  มิถุนายน  2562  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ   

1.นายธนพรรณ           กันทะขู้         

2.นายภาณุพงศ์          นันชัย

3.นางสาวสิรินารถ        เนียมสวรรค์

4.นางสาวปาริฉัตร        เรือนนันชัย

5.นางสาวขวัญจิรา       จันทิพย์

6.นางสาวรัตติกาล       อินธิมา

7.นางสาวยศวรีย์         สุริยะ

8.นางสาวรัตติยากร      ปวงคำ

9.นางสาวพรรณธิดา     นามราชา

10.นางสาววัชราภรณ์    ปัญญาใจ

11.นางสาวพันธ์ลักษณ์ สุยะ

12.นางสาวนิตยา         ปรีชา

13.นางสาวธนพร         ยะเชียงคำ

14.นางสาวสุทธิดา       สิทธิวงค์

15.นางสาววรรัตน์        เพรียวสามพราน

16.นางสาวธนกาญจน์   ชวนคิด

17.นางสาวสุภานัน       เชื้อเมืองพาน

18.นางสาวชญานันท์    ก้างยาง

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่  25  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น.                 ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน  ผู้ที่มาช้าเกินกว่า 15 นาที  และแต่งกายไม่เรียบร้อย     จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

24 มิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 9 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 24 กรกฎาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 27 มิถุนายน 2562