หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานเภสัช
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่  18  กันยายน  2562  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม สังกัดกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้         การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

พนักงานเภสัชกรรม

๑.นางสาวอรณัฐนันทใส

๒.นางรัฐภรณ์ซางซื่อมูล

๓.นางสาวพรรณษาไชยรินทร์

4.นางสาวดวงกมลธรรมสอน

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่ 7ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น.                   ณ ห้องประชุมชั้น 4 าคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน ผู้ที่มาช้าเกินกว่า 15 นาที และแต่งกายไม่เรียบร้อย     จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ประกาศ  ณ  วันที่  4 ตุลาคม .. 2562

4 ตุลาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 9 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกสฺ) 4 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 27 กันยายน 2562