หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่  20 มกราคม 2564 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้                   การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

1.นางสาวนฤมล                พูนผล

2.นางสาวชลิดากานต์        จับใจนาย

3.นางสาวสุวิมล                นันเปียง

4.นายทวีพงษ์                  จันทาพูน

5.นางสาวอรอุมา              กุนาม

6.นางสาวจิราพร               แฝ้ดทองซิว

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น.                   ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3  โรงพยาบาลแม่จัน  ผู้ที่มาช้าเกินกว่า 15 นาที  และแต่งกาย   ไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

19 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 24 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 19 พฤษภาคม 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 22 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ 31 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 18 มีนาคม 2564