หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
                    ตามที่โรงพยาบาลแม่จันได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานธุรการไปแล้วนั้น จึงของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้

ผู้สอบได้
1.  นางสาวชาลิสา  เบเชกู่
2.  นางสาวประภาธิดา  แสนวงศ์สม

ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานธุรการ ที่งานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
24 พฤษภาคม 2564
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พกส. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 30 กันยายน 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 30 กันยายน 2564
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา 1 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 19 พฤษภาคม 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 22 เมษายน 2564