หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
1. รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 11 ตุลาคม 2560
2. รับสมัคร พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา 10 ตุลาคม 2560
3. รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 10 ตุลาคม 2560
4. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 2 อัตรา 18 สิงหาคม 2560
5. รับสมัครพนักงานเอกสารทั่่วไป และ พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 12 กรกฎาคม 2560
6. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 2 มิถุนายน 2560
7. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา 5 พฤษภาคม 2560
8. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา 5 พฤษภาคม 2560
9. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา 26 เมษายน 2560
10. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 26 เมษายน 2560
11. รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา 26 เมษายน 2560
12. รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 18 เมษายน 2560
13. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 12 เมษายน 2560
14. รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อันตรา 7 มีนาคม 2560
15. รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 4 อัตรา 1 มีนาคม 2560
16. รับสมัคร นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 23 กุมภาพันธ์ 2560
17. รับสมัคร พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา 2 กุมภาพันธ์ 2560
18. รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา 9 มกราคม 2560
19. รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา 9 มกราคม 2560