หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ติชม / ร้องทุกข์
เรื่อง :  
ข้อความ :
ชื่อ - สกุล :  
ที่อยู่ :  
เบอร์โทรศัพท์ :  
อีเมล (ถ้ามี) :
1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบและเป็นจริง
2. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของงานบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่จัน โปรดกรอกชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้ เท่านั้น
และข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
3. กรอกข้อมูลที่ท่านต้องการ ติชม/ร้องทุกข์ให้ละเอียดและครบถ้วน เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ ฯลฯ
4. ข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาล และตอบกลับท่านภายใน 3 วัน ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้