หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ติดต่อเรา
ลำดับหน่วยงานโทรศัพท์
1.เบอร์หลักโรงพยาบาลแม่จัน053-771300, 053-771056, 053-660831, 053-772785, 053-772786
2.โทรสาร053-660961
3.ห้องหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ102
4.ห้องธุรการ103
5.ห้องเวชระเบียน105, 111
6.งานการเจ้าหน้าที่106
7.ห้องยา OPD107
8.การเงินผู้ป่วยนอก108
9.ห้องยา NCD109
10.งานยานพาหนะ182
11.ห้องแลปเจาะเลือด110
12.ห้องเอ็กซเรย์112
13.ห้องฉีดยาทำแผล113
14.ห้องทันตกรรม114
15.ห้องแพทย์แผนไทย115
16.ห้องตรวจผู้ป่วยนอก117, 206
17.งานประกันสุขภาพ123, 124
18.งานสารสนเทศ224
19.งานโสตทัศนูปกรณ์-ห้องประชุม125
20.งานส่งเสริมสุขภาพ126
21.ตึกผู้ป่วยในชาย128, 202
22.คลังยา129
23.ห้องยาผู้ป่วยใน130
24.ศูนย์สุขภาพดี เดย์แคร์131
25.ตึกพิเศษรวม132
26.ศูนย์คุณภาพ133
27.งานรักษาความปลอดภัย134
28.ห้องกลุ่มการพยาบาล135
29.งานซ่อมบำรุง136
30.งานซักฟอก137
31.อาคารสันทนาการ138
32.หน่วยจ่ายกลาง139
33.ห้องผ่าตัด167, 196
34.ห้องคลอด168
35.ห้องสมุด169
36.กายภาพบำพัด180
37.ตึกผู้ป่วยหญิง181
38.ห้องหัวหน้าเภสัชกร183
39.ศูนย์เปล184
40.งานควบคุมโรค185
41.ห้องการเงินและบัญชี187
42.ห้องตรวจครรภ์188
43.คลังพัสดุ189
44.ประชาสัมพันธ์190
45.ศูนย์เครื่องมือแพทย์191
46.งานเทคนิคการแพทย์192, 193
47.ห้องทานตะวัน194
48.ห้องการเงินผู้ป่วยใน195
49.บ่อบำบัด197
50.ห้องพัสดุ198
51.ห้องการเงิน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน199
52.ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน200, 201
53.ห้องไตเทียม207
54.ห้องแผนงานและวิจัย210
55.ห้อง ICU222
56.งานคอมพิวเตอร์224
57.ห้องให้คำปรึกษา227