หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ดาวน์โหลด
1. สถิติ/ข้อมูล : สถิติข้อมูลที่สำคัญ โรงพยาบาลแม่จัน ปี 2564 20 มกราคม 2565
2. แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน 25 พฤษภาคม 2564
3. แบบฟอร์มขอประวัติการรักษา ใบรับรองแพทย์ ใบเคลม 9 เมษายน 2564
4. สถิติ/ข้อมูล : สถิติข้อมูลที่สำคัญ โรงพยาบาลแม่จัน ปี 2563 19 มกราคม 2564
5. คู่มือประฐมนิเทศ 2563 29 มกราคม 2563
6. สถิติ/ข้อมูล : สถิติข้อมูลที่สำคัญ โรงพยาบาลแม่จัน ปี 2562 22 พฤศจิกายน 2562
7. นโยบายและมาตรการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเครือข่ายบริการสุขภาพแม่จัน 14 พฤษภาคม 2562
8. สถิติ/ข้อมูล : สถิติข้อมูลที่สำคัญ โรงพยาบาลแม่จัน ปี 2561 23 พฤศจิกายน 2561
9. สถิติ/ข้อมูล : สถิติข้อมูลที่สำคัญ โรงพยาบาลแม่จัน ปี 2560 8 พฤศจิกายน 2560
10. สถิติ/ข้อมูล : สถิติข้อมูลที่สำคัญ โรงพยาบาลแม่จัน ปี 2559 8 พฤศจิกายน 2560
11. สถิติ/ข้อมูล : สถิติข้อมูลที่สำคัญ โรงพยาบาลแม่จัน ปี 2558 8 พฤศจิกายน 2560
12. โลโก้โรงพยาบาลแม่จัน 2 กรกฎาคม 2557