หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประวัติโรงพยาบาล
                    

  • เริ่มแรก พ.ศ. 2480 เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 
  • พ.ศ. 2514 ศูนย์การแพทย์อนามัย
  • พ.ศ. 2519 โรงพยาบาล 10 เตียง
  • พ.ศ. 2525 โรงพยาบาล 30 เตียง
  • พ.ศ. 2534 คุณกำจร เชาวน์รัตน์ อดีดวุฒิสมาชิกฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 10 ล้านบาท สร้างตึกสงฆ์อาพาธอนุสรณ์พระอาจารมั่น ภูริทัตโต ได้ทำพิธีเปิดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2536 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน
 


  • พฤศจิกายน 2536 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง
  • พฤศจิกายน 2537 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง
  • พ.ศ. 2537 คุณกำจรเชาวรัตน์ ได้บริจากเงินอีกจำนวน 10 ล้านบาท สร้างตึกสกลมหาสังฆปรินายก 5 ซึ่งเป็นตึกผู้ป่วยขนาด 60 เตียง ได้ทำพิธีเปิดในวันที่ 7 มีนาคม 2540 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธาน
  • พ.ศ. 2546 ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 ล้านบาท และเงินบำรุงของโรงพยาบาลสมทบอีก 4.9 ล้านบาท รวมเป็น 18.9 ล้าน เพื่อก่อสร้างตึกอุบัติเหตุ
  • 2553 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง