หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดรับสมัครกิจกรรม Hongya maechan run for help 2019 เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว
                    แจ้งปิดรับสมัครกิจกรรม Hongya maechan run for help 2019 เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว
 และขอแจ้งให้ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ชำระด่วน หากยังไม่ชำระทางโรงพยาบาลจะขอให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนในลำดับต่อไป

ส่วนกำหนดวัน เวลา กิจกรรม จะแจ้งให้ทราบต่อไป
11 ธันวาคม 2561
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
โรงพยาบาลแม่จัน ประกาศนโยบายและมาตรการการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดจำนวน 121 รายการ 7 มีนาคม 2562
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของโรคพยาบาลแม่จัน ปี 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหาร ณ ศูนย์อาหารและนันทนาการโรงพยาบาลแม่จัน 5 กุมภาพันธ์ 2562
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีแผนอุบัติเหตุหมู่ 14 สิงหาคม 2561