หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่   14  พฤศจิกายน  2560  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก   ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  สังกัดกลุ่มงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน  โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้    การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

๑.นางสาวศุภกานต์      วงค์แก้ว                  

๒.นางจินตนา             ยศดี

๓.นางสาวศิริพร          มโนเรือง

4.นางสาวนรีรัตน์         พินา

5.นางจุฑาทิพย์          ชัยสุข

6.นางสาวฉัตรสุดา       หน่อแก้ว

7.นางสาวเกวลิน         คำสาว

8.นางสาวดาราธิป        ก้างออนตา

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่  27 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น.                 ณ  ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน  ผู้ที่มาช้าเกินกว่า ๑๕ นาที  และแต่งกายไม่เรียบร้อย     จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.. 2560
24 พฤศจิกายน 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีแผนอุบัติเหตุหมู่ 14 สิงหาคม 2561
ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2560