หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่   14  พฤศจิกายน  2560  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก   ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  สังกัดกลุ่มงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน  โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้    การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

๑.นางสาวศุภกานต์      วงค์แก้ว                  

๒.นางจินตนา             ยศดี

๓.นางสาวศิริพร          มโนเรือง

4.นางสาวนรีรัตน์         พินา

5.นางจุฑาทิพย์          ชัยสุข

6.นางสาวฉัตรสุดา       หน่อแก้ว

7.นางสาวเกวลิน         คำสาว

8.นางสาวดาราธิป        ก้างออนตา

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่  27 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น.                 ณ  ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน  ผู้ที่มาช้าเกินกว่า ๑๕ นาที  และแต่งกายไม่เรียบร้อย     จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.. 2560
24 พฤศจิกายน 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
โรงพยาบาลแม่จัน ประกาศนโยบายและมาตรการการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดจำนวน 121 รายการ 7 มีนาคม 2562
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของโรคพยาบาลแม่จัน ปี 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหาร ณ ศูนย์อาหารและนันทนาการโรงพยาบาลแม่จัน 5 กุมภาพันธ์ 2562
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีแผนอุบัติเหตุหมู่ 14 สิงหาคม 2561