หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 30 มีนาคม 2561
                    ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 2560
กรณี เกิดอุบัติเหตุหมู่ จุดเกิดเหตุ รถปิกอัพบรรทุกคนงานประสบอุบัติเหตุชนกัน 2 คันและมีรถจักรยานยนต์ชนซ้ำ 1 คัน จุดเกิดเหตุ บริเวณหน้า รพ.สต.แม่คำ ถนนพหลโยธินแม่จัน-แม่สาย เบื้องต้นทีม EMS โรงพยาบาลแม่จันร่วมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 
รายชื่อผู้ประสบอุบัติเหตุ update 30-3-61 เวลา 13:30 น.

ผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด 27 ราย

จำหน่ายกลับบ้าน 6 ราย

นอนโรงพยาบาล 14 ราย

ส่งต่อ  5 ราย

เสียชีวิต 2 ราย

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

วินิจฉัย

โซนสี

นอน รพ.

ส่งต่อ

จำหน่าย

เสียชีวิต

1

ชาย ไม่ทรายชื่อ

41

 

แดง

/

2

นายไพบูลย์ จีนา

59

 

แดง

/

3

นางทองสุข ใจสมปาน

50

 

แดง

/

4

นายณัฐพงศ์ ไทยแก้ว

27

 

แดง

/

5

นส.ไม่ทราบชื่อ

52

 

แดง

/

6

นายแก้ว พรหมมินทร์

56

 

เหลือง

/

7

นางประภาศรี ค้ออิสระ

50

 

เหลือง

/

8

นางจินนา มะกอกคำ

55

 

เหลือง

/

9

นายอุดมชัย วงศ์สา

48

 

เหลือง

/

10

 นายสุรชัย ไมตรีจิร

39

 

 เขียว

/

11

นส.พัชรี. พรมจันทร์

26

 

 เขียว

/

12

 นายแดง สิทธา

52

 

 เขียว

/

13

 นายบัวขาว คงปวน

61

 

 เหลือง

/

14

 นางสุพรรษา จันต๊ะสุข

41

 

 เหลือง

/

15

 นายวันชัย รอดสุวรรณ

56

 

 เขียว

/

16

 นส.ตวาทอง มั่งอายุ

37

 

 เขียว

/

17

 นางจันทร์ฟอง จิตธิมา 

53

 

 เขียว

/

18

นางอุไรรักษ์ คำเงิน

53

 

 เหลือง

/

19

 นายยศพล สะทิง

35

 

 เหลือง

/

20

 นายสุนทร ชูชาติ

32

 

เหลือง

/

21

 นายสมศักดิ์ คำเงิน

48

 

เหลือง

/

22

 นางอารีรัตน์  นาใจ

59

 

เหลือง

/

23

 นางพรรณี  วงศ์ลังกา

62

 

เหลือง

/

24

 นางนุช  ซายปันโย

59

 

เหลือง

/

25

 นายจิตร กุนามา

51

 

เหลือง

/

26

 เด็กชาย ไม่ทราบชื่อ

10

 

ดำ

/

27

 นาย  ไม่ทราบชื่อ

35

 

ดำ

/


30 มีนาคม 2561
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
โรงพยาบาลแม่จัน ประกาศนโยบายและมาตรการการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดจำนวน 121 รายการ 7 มีนาคม 2562
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของโรคพยาบาลแม่จัน ปี 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหาร ณ ศูนย์อาหารและนันทนาการโรงพยาบาลแม่จัน 5 กุมภาพันธ์ 2562
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีแผนอุบัติเหตุหมู่ 14 สิงหาคม 2561