หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสาร และ พนักงานวิทยาศาสตร์
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  ๒๕60  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานวิทยาศาสตร์สังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป,กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จัน นั้น  บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

1.นายณัฐกมล            เยาว์ธานี

2.นางสาวปุณยาพร      บุญธรรม

3.นายสิริเสษฐ            ไมตรีจิตร

4.นางสาวพิชญ์สินี       บุญเย็น

5.นางสาวกิตติยา        วันดี

6.นางสาวรัตติกาล       พุทธิกา

7.นางสาววลัยพร         บุญมาก

8.นายกิตติกร             ปัญญาวิชัย

ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

1.นายณัฐกมล            เยาว์ธานี

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ..๒๕๖๐

21 กรกฎาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 3 เมษายน 2560 3 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 พฤศจิกายน 2560