หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสาร และ พนักงานวิทยาศาสตร์
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  ๒๕60  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานวิทยาศาสตร์สังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป,กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จัน นั้น  บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

1.นายณัฐกมล            เยาว์ธานี

2.นางสาวปุณยาพร      บุญธรรม

3.นายสิริเสษฐ            ไมตรีจิตร

4.นางสาวพิชญ์สินี       บุญเย็น

5.นางสาวกิตติยา        วันดี

6.นางสาวรัตติกาล       พุทธิกา

7.นางสาววลัยพร         บุญมาก

8.นายกิตติกร             ปัญญาวิชัย

ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

1.นายณัฐกมล            เยาว์ธานี

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ..๒๕๖๐

21 กรกฎาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2560
กรณีเหตุการอุบัติเหตุหมู่ รถตู้นักเรียน 27 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 พฤศจิกายน 2560