หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการทำลายเอกสารประวัติรักษาพยาบาล
                    ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน ได้ทำการสำรวจเอกสารราชการที่ครบอายุการเก็บเพื่อดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ซึ่งในการสำรวจเอกสารมีเอกสารประวัติการรักษาพยาบาลในปี 2551- 2559 และฟิล์มเอกซเรย์ในปี 2554-2557 ของผู้รับบริการที่ทางโรงพยาบาลแม่จันจะดำเนินการทำลายในปี 2565 นี้

โรงพยาบาลแม่จัน จึงขอประกาศให้ประชาชน ผู้รับบริการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความประสงค์ต้องการคัดสำเนาเอกสารประวัติการรักษาของท่านในปี 2541-2559 และฟิล์มเอซเรย์ในปี 2554-2557 ให้มาติดต่อเพื่อดำเนินการคัดสำเนาได้ที่งานธุรการ โรงพยาบาลแม่จัน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 หากไม่มีผู้ใดประสงค์ขอคัดสำเนา ทางโรงพยาบาลแม่จัน จำดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบต่อไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร
1 มีนาคม 2565
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีะ 2565 จำนวน 110 รายการ 21 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการประมูลเช่าร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหารและนันทนาการ โรงพยาบาลแม่จัน 19 มกราคม 2565
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครเช่าร้านค้า 2 ร้าน 7 มกราคม 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ปี 2564 27 ธันวาคม 2564
ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกร์ทางการแพทย์ 16 กรกฎาคม 2564