หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
1. ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกร์ทางการแพทย์ 16 กรกฎาคม 2564
2. ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 บน AO หมอพร้อม 6 พฤษภาคม 2564
3. ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 126 รายการ 3 กุมภาพันธ์ 2564
4. ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด เครื่องเอ็กซเรย์ 3 กุมภาพันธ์ 2564
5. ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 126 รายการ 22 มกราคม 2564
6. ประกาศขายทอดตลาด เครื่องเอกซเรย์และพลูโรสโคปชนิดซีอาร์มพร้อมอุปกรณ์ 22 มกราคม 2564
7. ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ 21 มกราคม 2564
8. ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภท ลูกจ้างประจำ 21 มกราคม 2564
9. ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภท พนักงานราชการ 21 มกราคม 2564
10. ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 21 มกราคม 2564
11. ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว 21 มกราคม 2564
12. วันเอดส์โลก “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” 30 พฤศจิกายน 2563
13. ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ โรงพยาบาลแม่จัน 16 ตุลาคม 2563
14. ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร โรงพยาบาลแม่จัน 18 สิงหาคม 2563
15. สถานการณ์ Covid-19 Update 29/04/63 29 เมษายน 2563
16. สถานการณ์ Covid-19 Update 28/04/63 29 เมษายน 2563
17. สถานการณ์ Covid-19 Update 27/04/63 27 เมษายน 2563
18. สถานการณ์ Covid-19 Update 22/04/63 24 เมษายน 2563
19. สถานการณ์ Covid-19 Update 22/04/63 22 เมษายน 2563
20. สถานการณ์ Covid-19 Update 21/04/63 21 เมษายน 2563
21. สถานการณ์ Covid-19 Update 20/04/63 20 เมษายน 2563
22. สถานการณ์ Covid-19 Update 19/04/63 20 เมษายน 2563
23. สถานการณ์ Covid-19 Update 18/04/63 20 เมษายน 2563
24. สถานการณ์ Covid-19 Update 17/04/63 17 เมษายน 2563
25. สถานการณ์ Covid-19 Update 16/04/63 16 เมษายน 2563
26. สถานการณ์ Covid-19 Update 15/04/63 15 เมษายน 2563
27. สถานการณ์ Covid-19 Update 14/04/63 14 เมษายน 2563
28. สถานการณ์ Covid-19 Update 13/04/63 13 เมษายน 2563
29. สถานการณ์ Covid-19 Update 12/04/63 12 เมษายน 2563
30. สถานการณ์ Covid-19 Update 11/04/63 11 เมษายน 2563
31. สถานการณ์ Covid-19 Update 10/04/63 11 เมษายน 2563
32. สถานการณ์ Covid-19 Update 9/04/63 9 เมษายน 2563
33. สถานการณ์ Covid-19 Update 8/04/63 8 เมษายน 2563
34. สถานการณ์ Covid-19 Update 7/04/63 7 เมษายน 2563
35. สถานการณ์ Covid-19 Update 6/04/63 7 เมษายน 2563
36. สถานการณ์ Covid-19 Update 5/04/63 5 เมษายน 2563
37. สถานการณ์ Covid-19 Update 4/04/63 4 เมษายน 2563
38. สถานการณ์ Covid-19 Update 3/04/63 3 เมษายน 2563
39. สถานการณ์ Covid-19 Update 2/04/63 2 เมษายน 2563
40. สถานการณ์ Covid-19 Update 1/04/63 1 เมษายน 2563
123