หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป และ พนักงานวิทยาศาสตร์ 26 กรกฎาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสาร และ พนักงานวิทยาศาสตร์ 21 กรกฎาคม 2560
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 23 มิถุนายน 2560
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 29 พฤษภาคม 2560
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 พฤษภาคม 2560
6. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 24 พฤษภาคม 2560
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 23 พฤษภาคม 2560
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน 16 พฤษภาคม 2560
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 16 พฤษภาคม 2560
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 พฤษภาคม 2560
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับมสัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 2 พฤษภาคม 2560
12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 เมษายน 2560
13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 เมษายน 2560
14. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 เมษายน 2560
15. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 24 เมษายน 2560
16. ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 3 เมษายน 2560 3 เมษายน 2560
17. ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 27 มีนาคม 2560
18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 20 มีนาคม 2560
19. ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 20 มีนาคม 2560
20. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 14 มีนาคม 2560
21. ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 2 มีนาคม 2560
22. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 23 กุมภาพันธ์ 2560
23. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16 กุมภาพันธ์ 2560
24. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรอง โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 มกราคม 2560
25. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 30 มกราคม 2560
26. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 25 มกราคม 2560
27. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 25 มกราคม 2560
28. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 มกราคม 2560
29. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 มกราคม 2560
30. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 28 ธันวาคม 2559
31. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 ธันวาคม 2559
32. การรื้อถอนอาคาร เพื่อสร้างอาคารดรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการใหม่ 13 ธันวาคม 2559
33. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 ตุลาคม 2559