หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
โครงสร้างการบริหาร
                    

บุคลากรโรงพยาบาลแม่จัน

ลำดับ

บุคลากร

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

1

ข้าราชการ

184

 

2

พนักงานราชการ

5

 

3

ลูกจ้างประจำ

19

 

4

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

127

 

5

ลูกจ้างชั่วคราว

134

 

 

รวม

469

 


บุคลากรแยกตามตำแหน่ง

ลำดับ

บุคลากร

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

1

แพทย์

21

 

 

-          แพทย์ทั่วไป(11)

 

 

 

-          แพทย์เฉพาะทาง(10)

 

 

 

Ø  กุมารเวชศาสตร์ (3)

 

 

 

Ø  แพทย์ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์(2)

 

 

 

Ø  วิสัญญีแพทย์ (3)

 

 

 

Ø  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา(1)

 

 

 

Ø  อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว(1)

 

 

2

ทันตแพทย์

14

 

 

-          ทันตแพทย์ทั่วไป(7)

 

 

 

-          ทันตแพทย์เฉพาะทาง(7)

 

 

 

Ø  อนุมัติบัตรทันตสาธารณสุข(1)

 

 

 

Ø  ทันตกรรมสำหรับเด็ก(1)

 

 

 

Ø  ศัลยศาสตร์ช่องปากแมกซิโลเฟเชียล(2)

 

 

 

Ø  ทันตกรรมประดิษฐ์(1)

 

 

 

Ø  ปริทันตวิทยา(1)

 

 

 

Ø  วิทยาเอ็นโดดอนท์(1)

 

 

3

เภสัชกร

13

 

4

พยาบาลวิชาชีพ

116

 

5

สหสาขาวิชาชีพ

59

 

6

อื่นๆ

246

 

 

รวม

469

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560