สถานที่ติดต่อ

274 หมู่ 5 ต.แม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-771300, 053771056

อีเมล์ : [email protected]

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โทร 1669

ตรวจโรคทั่วไป

ให้บริการวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ สอบถามข้อมูลทั่วไป 053-771300 ต่อ 117, 206

 • ตรวจโรคทั่วไป
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี
 • กุมารแพทย์

คลินิคเฉพาะโรค

คลินิกเฉพาะโรค : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนขัตฤกษ์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-771300 ต่อ 138

 • คลินิกโรคความดันโลหิตสูง  วันจันทร์และวันศุกร์
 • คลินิกโรคเบาหวาน  วันพุธและพฤหัสบดี
 • คลินิกโรคถุงลมโป่งพองและโรคหืด  วันอังคาร
 • คลินิกโรคไตเรื้อรัง  วันพฤหัสบดี
 • คลินิกล้างไตทางช่องท้อง  วันศุกร์

ศูนย์สุขภาพดี

ให้บริการในเวลาราชการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัติฤกษ์ โทร 053 – 771300 ต่อ 131

 • ให้คำปรึกษา/แนะนำ ประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
 • ให้บริการยาต้านไวรัสเอชไอวี

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หากตอบสีแดงเพียง 1 ข้อ ควรเข้ารับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

ประเมินความเสี่ยงHIV

>>> คลิกที่นี่ <<<

คลินิกจิตเวช

คลินิกสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
 • ดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย
 • ให้บริการผู้ติดสารเสพติด 

ทันตกรรม

งานทันตกรรม ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

 • งานตรวจฝัน
 • ถอนฟัน
 • อุดฟัน
 • ขูดหินปูน
 • รักษารากฟัน
 • งานฟันเทียม

แพทย์แผนไทย

ให้บริการในเวลาราชการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัติฤกษ์

ให้บริการนอกเวลาราชการทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น. เว้นวันหยุดนักขัติฤกษ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายบริการ

โทร. 053 – 771300 ต่อ 115  หรือ 080 – 8120641

 • การนวดรักษา
 • การนวดรักษา

 • การประคบร้อนสมุนไพร

 • การอบไอน้ำสมุนไพร

 • การนวดเพื่อสุขภาพ

 • การฟื้นฟูสุขภาพสตรีหลังคลอด (อยู่ไฟ)

 • หัตถการเผายา

 • หัตถการพอกยา

 • หัตถการพอกตา

 • การจ่ายยาสมุนไพร

 • การให้คำปรึกษาและรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์

Line Official : https://lin.ee/vO9lCpW

แผนไทย

Feed EGP

ไม่พบฟีด