สถานที่ติดต่อ

274 หมู่ 5 ต.แม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-771300, 053771056

อีเมล์ : [email protected]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2676 หัวข้อ

หัวข้อ : เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
- ประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ

Welcome to the Kunena forum!

Tell us and our members who you are, what you like and why you became a member of this site.
We welcome all new members and hope to see you around a lot!

ชื่อกระทู้ ตอบกลับ / อ่าน โพสต์ล่าสุด
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 5 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 5 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
5 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:1
โพสต์ล่าสุด โดย drug
6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:3
โพสต์ล่าสุด โดย drug
6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย drug
6 วัน 13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 6 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 6 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:6
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
6 วัน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 6 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 6 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย drug
6 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 6 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 6 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย drug
6 วัน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 6 วัน 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 6 วัน 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
6 วัน 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:9
โพสต์ล่าสุด โดย drug
1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:9
โพสต์ล่าสุด โดย drug
1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:8
โพสต์ล่าสุด โดย drug
1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:7
โพสต์ล่าสุด โดย drug
1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:7
โพสต์ล่าสุด โดย drug
1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:7
โพสต์ล่าสุด โดย drug
1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:7
โพสต์ล่าสุด โดย drug
1 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:7
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:8
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:7
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:8
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:8
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.362 วินาที