สถานที่ติดต่อ

274 หมู่ 5 ต.แม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-771300, 053771056

อีเมล์ : [email protected]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3262 หัวข้อ

หัวข้อ : เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
- ประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ

Welcome to the Kunena forum!

Tell us and our members who you are, what you like and why you became a member of this site.
We welcome all new members and hope to see you around a lot!

ชื่อกระทู้ ตอบกลับ / อ่าน โพสต์ล่าสุด
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 1 hour ago, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 1 day 1 hour ago
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย drug
1 day 1 hour ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 1 hour ago, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 1 day 1 hour ago
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย drug
1 day 1 hour ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 1 hour ago, โดย drug
โพสต์ล่าสุด 1 day 1 hour ago
โดย drug
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย drug
1 day 1 hour ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 1 hour ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 day 1 hour ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:3
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 day 1 hour ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 1 hour ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 day 1 hour ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 day 1 hour ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 1 hour ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 day 1 hour ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 day 1 hour ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 1 hour ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 day 1 hour ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 day 1 hour ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 5 hours ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 day 5 hours ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 day 5 hours ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 5 hours ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 day 5 hours ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 day 5 hours ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 5 hours ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 day 5 hours ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:2
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 day 5 hours ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 1 day 6 hours ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 1 day 6 hours ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:3
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
1 day 6 hours ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 2 days 20 minutes ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 2 days 20 minutes ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:4
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
2 days 20 minutes ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 2 days 4 hours ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 2 days 4 hours ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:4
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
2 days 4 hours ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 2 days 5 hours ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 2 days 5 hours ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:5
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
2 days 5 hours ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 2 days 5 hours ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 2 days 5 hours ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:4
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
2 days 5 hours ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 2 days 23 hours ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 2 days 23 hours ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:5
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
2 days 23 hours ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 3 days ago, โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:5
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 3 days 46 minutes ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 3 days 46 minutes ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:5
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
3 days 46 minutes ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 3 days 23 hours ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 3 days 23 hours ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:5
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
3 days 23 hours ago
หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มหัวข้อ 3 days 23 hours ago, โดย patsadu
โพสต์ล่าสุด 3 days 23 hours ago
โดย patsadu
ตอบกลับ:0
อ่าน:5
โพสต์ล่าสุด โดย patsadu
3 days 23 hours ago
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.251 วินาที
Powered by ระบบฟอรัม Kunena

Feed EGP

ไม่พบฟีด