หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเอดส์โลก “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา”
                    

           

            กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 คำขวัญในปีนี้คือ “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” ให้ทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ

          วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี นำชมนิทรรศการเนื่องในวันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” มีสาระสำคัญ คือ ทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า “เอดส์เป็นเรื่องธรรมดา”

            นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560–2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1.ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2.ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และ 3.ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงจากเดิม ร้อยละ 90 โดยการดำเนินงานเพื่อลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะ ยังเป็นความท้าทายในการดำเนินงานเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรหลัก

             จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (Health Examination Survey) ในปี 2558 พบว่า ประชาชนไทยมีทัศนคติการเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี สูงถึงร้อยละ 58.6 กรมควบคุมโรคจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อขจัดปัญหาการรังเกียจตีตราและเลือกปฏิบัติให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งมีเป้าหมายลดลง ร้อยละ 90 จากข้อมูลพื้นฐาน โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1) ขับเคลื่อนและขยายผลการอบรม การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรการ 3X4 2) พัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยใช้การเรียนรู้ในรูปแบบ E–learning 3) ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ โดยการจัดกลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และภาคประชาสังคม และการจัดทำระบบ   รับเรื่องและคุ้มครองการละเมิดสิทธิ์ ด้านเอดส์ (CRS web application) 4) แก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานที่ทำงาน ร่วมกับภาคประชาสังคม และ 5) ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติเอดส์ในสถานที่ทำงาน “องค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน”

                  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เชิญชวนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และติดโบว์แดง เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการสนับสนุนร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะช่วยสร้างจุดเปลี่ยนในการยุติปัญหาเอดส์ด้วยการ WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


30 พฤศจิกายน 2563
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 31 พฤษภาคม 2565
การดำเนินการทำลายเอกสารประวัติรักษาพยาบาล 1 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีะ 2565 จำนวน 110 รายการ 21 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการประมูลเช่าร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหารและนันทนาการ โรงพยาบาลแม่จัน 19 มกราคม 2565
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลแม่จัน รับสมัครเช่าร้านค้า 2 ร้าน 7 มกราคม 2565