สถานที่ติดต่อ

274 หมู่ 5 ต.แม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-771300, 053771056

อีเมล์ : [email protected]

เอกสารสมัครงาน

icons 14

แบบฟอร์มสมัครงาน

โลโก้อัตลักษณ์

logo

โลโก้อัตลักษณ์โรงพยาบาล

Feed EGP

ไม่พบฟีด